Από τα στοιχεία της Έρευνας Κίνησης Καταλυμάτων Ξενοδοχειακού Τύπου και Κάμπινγκ, που διενεργείται από την ΕΛΣΤΑΤ, προκύπτει ότι, κατά το έτος 2017, στο σύνολο των καταλυμάτων αυτών παρουσιάζεται αύξηση στις αφίξεις κατά 10,2% και στις διανυκτερεύσεις κατά 9,6% σε σχέση με τα αντίστοιχα στοιχεία του έτους 2016.

Ανάλογη εικόνα επικρατεί και στην περιφέρεια Θεσσαλίας. 

Συγκεκριμένα το 2017 αφίχθησαν στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου και στα κάμπινγκ συνολικά 946.949 άτομα (923.834 στα ξενοδοχεία και 23.115 στα κάμπινγκ). Μια αύξηση της τάξης του 13,8 % σε σχέση με το 2016 (831.893 συνολικά οι αφίξεις).

Επίσης το 2017 οι διανυκτερεύσεις ανήλθαν σε 2.273.798 (2.209.719 σε ξενοδοχεία και 64.079 σε κάμπινγκ). Μια αύξησης της τάξης του 7,3% σε σχέση με το 2016 (2.118.440 συνολικά οι διανυκτερεύσεις).

Από τα μηνιαία στοιχεία προκύπτει ότι, το 85,4% των αφίξεων και το 92,3% των διανυκτερεύσεων στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου και στα κάμπινγκ της χώρας, παρατηρείται κατά τους μήνες Απρίλιο έως Οκτώβριο.