Στενή «συνεργασία» με τις ελληνικές αρχές θα διατηρήσει μετά τις 20 Αυγούστου και τουλάχιστον για μια τριετία το ΔΝΤ.

Πέραν από την ετήσια έκθεση του άρθρου 4 για την ελληνική οικονομία που θα συντάσσεται μια φορά το χρόνο και η οποία συνεπάγεται εκτεταμένες συζητήσεις με τις ελληνικές αρχές σχετικά με το πλήρες φάσμα των οικονομικών πολιτικών, το ΔΝΤ θα συμμετέχει επίσης στη μετά προγραμματική παρακολούθηση της Ελλάδος, συντονίζοντας τις αποστολές του με αυτές των ευρωπαϊκών θεσμών.

Σε αυτό το πλαίσιο, θα υποβάλει δύο εκθέσεις για την Ελλάδα στο Εκτελεστικό του Συμβούλιο, τη μία μέσω της διαδικασίας διαβουλεύσεων βάσει του άρθρου IV και τη δεύτερη στη βάση της μετά - προγραμματικής παρακολούθησης.

Ο επικεφαλής του κλιμακίου του ΔΝΤ για την Ελλάδα Πίτερ Ντόλμαν αποσαφήνισε χθες πως το Ταμείο θε συμμετάσχει κανονικά στις τέσσερις αξιολογήσεις που θα διενεργεί σε ετήσια βάση η τρόικα και χαρακτήρισε κρίσιμη την επόμενη αποστολή του Ταμείου το φθινόπωρο στην Ελλάδα, καθώς πέραν του προϋπολογισμού 2019, θα διαπιστωθούν και οι προθέσεις της Αθήνας για την τύχη μεταρρυθμίσεων, όπως η περικοπή της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις και η μείωση του αφορολογήτου.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως ένα σημαντικό μερίδιο της αλληλεπίδρασής του ΔΝΤ με την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει λάβει τη μορφή τεχνικής βοήθειας και το Ταμείο προσβλέπει στη συνέχιση αυτής της σχέσης σε στοχοθετημένους τομείς, όπως η διαχείριση εσόδων και η διαχείριση των δημόσιων οικονομικών, κάτι που θα γίνει ανεξάρτητα των ελέγχων της τρόικας.

Θανάσης Κουκάκης (insider.gr)