Εγκρίθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας η ένταξη του επενδυτικού σχεδίου της Σπιτικά Τρόφιμα ΑΒΕΕ στο καθεστώς ενίσχυσης «Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα». Το σχέδιο αφορά την επέκταση δυναμικότητας στην υφιστάμενη μονάδα παραγωγής έτοιμων γευμάτων και φαγητών της εταιρείας, που στεγάζεται στη Β' Βιομηχανική Περιοχή Βόλου. Το συνολικό επιλέξιμο και ενισχυόμενο κόστος του επενδυτικού σχεδίου είναι ίσο με €355.645,78. Από το συνολικό κόστος, ποσοστό 56% αφορά επιχορήγηση (€199.161,64).

Το επενδυτικό σχέδιο έχει προβλέψει τρεις νέες θέσεις απασχόλησης, αφότου η επένδυση τεθεί σε παραγωγική λειτουργία. Η εταιρεία, με έδρα τις Φέρες Μαγνησίας, εδώ και 20 χρόνια παράγει έτοιμα γεύματα και φαγητά με βάση τα λαχανικά, τα οποία είναι προπαρασκευασμένα, υψηλού γαστρονομικού επιπέδου και διατροφικής αξίας και χρειάζονται μόνο αναθέρμανση πριν από την κατανάλωση. Πρόκειται για τη σειρά κωδικών «Σπιτικά Εδέσματα». Η Σπιτικά Τρόφιμα ΑΒΕΕ πλέον παράγει ατομικές μερίδες έτοιμων γευμάτων για σημεία Ho.Re.Ca. και λιανική αγορά και ακόμη, προσφέρει ημιέτοιμες παρασκευές για ανάγκες μαζικής εστίασης.

Foodreporter