Ο Oργανισμός Enterprise Greece στοχεύοντας στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των Ελληνικών επιχειρήσεων και της αύξησης των Ελληνικών εξαγωγών, προγραμματίζει τη διοργάνωση Επιχειρηματικής Αποστολής στη Σερβία, Ρουμανία και Βουλγαρία, προκειμένου ελληνικές εξαγωγικές εταιρείες του κλάδου Τροφίμων και Ποτών να έλθουν σε επαφή με αγοραστές των προαναφερόμενων χωρών. Η επιχειρηματική αποστολή θα λάβει χώρα 20-24 Νοεμβρίου 2017. Το κόστος συμμετοχής στην επιχειρηματική αποστολή ανέρχεται στα 250 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) για συμμετοχή σε μια ή δύο χώρες και στα 350 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) για συμμετοχή και σε 3 χώρες. Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής επιβαρύνουν τους συμμετέχοντες.

Για περισσότερες πληροφορίες στον ΣΒΘΚΕ.

Χ.Ψ.