Ισχυρές πιέσεις στις μεγάλες αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται δέχθηκαν οι πωλήσεις της ΦΑΓΕ το πρώτο εξάμηνο του έτους. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε ο όμιλος στις 13 Αυγούστου, οι πωλήσεις της σε αξία υποχώρησαν  7,9% στα 294,9 εκατ. δολάρια ενώ πτώση 6,2% σημείωσε ο όγκος πωλήσεών της.

Η μεγαλύτερη ποσοστιαία υποχώρηση των πωλήσεων της σε αξία σημειώθηκε στις ΗΠΑ, -14,6%, η οποία αποδίδεται από τη διοίκηση του ομίλου στην πτώση του όγκου πωλήσεων και στη μείωση 5,3% της μέσης καθαρής τιμής πώλησης σε όλες τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η γαλακτοβιομηχανία. Ωστόσο η πτώση αυτή αντισταθμίσθηκε εν μέρει από την άνοδο κατά 3% των πωλήσεών της σε αξία στην Ελλάδα, 1,5% στο Ηνωμένο Βασίλειο και 6,7% στην Ιταλία. Αποτέλεσμα οι πωλήσεις εκτός Ελλάδας να υποχωρήσουν στο 84,2% των συνολικών πωλήσεων του ομίλου από 85,9% που ήταν το αντίστοιχο διάστημα ένα χρόνο πριν.

Σε ό,τι αφορά την πορεία της στην Ελλάδα και στο Ηνωμένο Βασίλειο, η εικόνα είναι μεικτή. Και αυτό γιατί ενώ οι πωλήσεις της σε αξία κατέγραψαν άνοδο έστω και οριακή, οι πωλήσεις της σε όγκο συνέχισαν να πιέζονται. Συγκεκριμένα οι πωλήσεις της σε όγκο υποχώρησαν 1,4% στο Ηνωμένο Βασίλειο, 5,1% στην Ελλάδα και 8,9% στις ΗΠΑ. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η αγορά της Ιταλίας στην οποία η εταιρεία πέτυχε αύξηση 0,6% του όγκου πωλήσεων και 6,7% της αξίας των πωλήσεων.

Τα λειτουργικά κέρδη του ομίλου το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα διαμορφώθηκαν σε 47,7 εκατ. δολάρια σημειώνοντας πτώση 14,5% ενώ πτώση 30% σημείωσαν τα καθαρά κέρδη τα οποία διαμορφώθηκαν στα 26 εκατ. δολάρια. Η πίεση αυτή αποδίδεται στην αύξηση των τιμών παραγωγού γάλακτος κατά 16,8% στις ΗΠΑ. Ωστόσο στην Ελλάδα οι τιμές γάλακτος στις οποίες αγόρασε η ΦΑΓΕ ήταν 30,6% μειωμένες σε σχέση με τις τιμές που αγόρασε το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι για να καλύψει τις ανάγκες της.

Σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις, αυτές υποχώρησαν το πρώτο εξάμηνο στα 22,3 εκατ. δολάρια από 44,3 εκατ. δολάρια που είχε επενδύσει το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών, ήτοι 17,5 εκατ. δολάρια, το απορρόφησε το εργοστάσιο στις ΗΠΑ, 3,4 εκατ. δολάρια κατευθύνθηκαν στο εργοστάσιο της Ελλάδα και μόλις 2,9 εκατ. δολάρια στο νέο εργοστάσιο το οποίο κτίζει στο Λουξεμβούργο και για το οποίο η εταιρεία δεν δίνει περαιτέρω πληροφορίες για την πορεία του.

Αλεξάνδρα Γκίτση (Capital.gr)