Σημαντικά έσοδα εισφέρουν στην εταιρεία τα τέσσερα καταστήματα του ομίλου Jumbo που λειτουργούν στη Θεσσαλία (δύο στη Λάρισα, ένα στον Βόλο και ένα στα όρια των νομών Τρικάλων - Καρδίτσας). Πηγές της εταιρείας αναφέρουν μάλιστα ότι κάποια από τα θεσσαλικά καταστήματα έχουν τζίρο που κυμαίνεται πάνω από τον μέσο όρο των εισπράξεων που καταγράφουν καθημερινά τα Jumbo ο οποίος παραμένει ανοδικός.

Είναι αξιοσημείωτο ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία κατά τη διάρκεια του α' εξαμήνου, δηλαδή από τον Ιούλιο 2017 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2017, οι πωλήσεις του ομίλου σημείωσαν αύξηση της τάξεως του +10,22% στα 442,96 εκατομμύρια ευρώ (από 401,90 εκατομμύρια Ευρώ που ήταν ο τζίρος κατά το αντίστοιχο περσινό διάστημα).

Το δίκτυο καταστημάτων Jumbo σήμερα αριθμεί 74 καταστήματα. Από αυτά τα 51 βρίσκονται στην Ελλάδα, 5 στην Κύπρο, 9 στη Βουλγαρία και 9 στη Ρουμανία ενώ ο Όμιλος διαθέτει και το ηλεκτρονικό κατάστημα www.e-jumbo.gr  το οποίο έχει πλέον εγκατασταθεί σε νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις προς ανταπόκριση της αυξανόμενης ζήτησης.

Συνολικά οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής (χωρίς τις ενδοεταιρικές), σημείωσαν αύξηση 3% περίπου, με τις πωλήσεις των καταστημάτων στην Ελλάδα να είναι αυξημένες κατά 2% περίπου.

Οι πωλήσεις των καταστημάτων στην Κύπρο αυξήθηκαν κατά 5% περίπου

Οι πωλήσεις των καταστημάτων στη Βουλγαρία σημείωσαν διψήφια αύξηση ενώ στην Ρουμανία το ποσοστό ανάπτυξης ήταν διπλάσιο από αυτό της Βουλγαρίας

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του Ομίλου, για την οικονομική χρήση Ιούλιος 2017- Ιούνιος 2018, η εκτίμηση της διοίκησης για τις πωλήσεις ανέφερε ότι θα κυμανθούν μεταξύ 6%-9%, ενώ η αρχική εκτίμηση για τα κέρδη ήταν ότι θα κυμανθούν στα ίδια επίπεδα με αυτά της χρήσης 2016/2017.

Λ.Ε. thessaliaeconomy.gr