Πλήρης αποκλεισμός του κόμβου της Μαλακάσας, στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Λαμία, θα ισχύσει για έναν μήνα, από 22  Μαΐου έως 22 Ιουνίου.

Ο λόγος των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στον ανισόπεδο κόμβο (Α/Κ) Μαλακάσας είναι η εκτέλεση εργασιών 3ης φάσης κατασκευής κυκλικού κόμβου στην περιοχή.  

Παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος των εν λόγω ρυθμίσεων και με τη χρήση κατάλληλων πληροφοριακών και προειδοποιητικών σημάνσεων, η είσοδος και η έξοδος από τον αυτοκινητόδρομο, θα πραγματοποιείται μέσω του ανισόπεδου κόμβου Οινοφύτων και Μαρκοπούλου.