Σημαντική βελτίωση καταγράφει το ισοζύγιο εγγραφών – διαγραφών επιχειρήσεων το  διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου 2017 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2016.

Την περασμένη Παρασκευή, με το κλείσιμο α’ εξαμήνου του έτους, στη βάση δεδομένων του Γενικού Εμπορικού Μητρώο (ΓΕΜΗ) καταμετρήθηκαν 16.255 συστάσεις επιχειρήσεων, ενώ διαγράφηκαν 14.147. 

Πρόκειται για μια σαφή αλλαγή του κλίματος, καθώς πέρυσι τους αντίστοιχους μήνες, είχαν εγγραφεί 14.902 επιχειρήσεις και είχαν διαγραφεί 18.500.

Δηλαδή, καταγράφεται αισθητή αύξηση των συστάσεων και παράλληλα δραστική υποχώρηση των διαγραφών, που τα τελευταία χρόνια,  «κυριαρχούσαν» σε κάθε καταμέτρηση.

Πέραν όμως της αύξησης αυτής καθ’ εαυτής υπάρχουν και ενδείξεις για τη βελτίωση των ποιοτικών στοιχείων, καθώς οι συστάσεις των ανωνύμων εταιρειών, έναντι των διαγραφών του ίδιου εταιρικού τύπου, φαίνεται να σημειώνει μια σχετική ισορροπία. Σε κάθε περίπτωση όμως, το ελληνικό επιχειρηματικό μοντέλο, παραμένει στο παραδοσιακό μοτίβο, κατακλυζόμενο από ατομικές εταιρείες και τη νέα μορφή  μικρών επιχειρήσεων που επιλέγουν ως εταιρικό τύπο τις ΙΚΕ (Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες).

Οι Ανώνυμες Εταιρείες

Το πιο ουσιαστικό εύρημα για το εξεταζόμενο διάστημα, είναι η σμίκρυνση της ψαλίδας ως προς τις εγγραφές και διαγραφές ανωνύμων εταιρειών. Με βάση τα στοιχεία του ΓΕΜΗ, το φετινό εξάμηνο συστάθηκαν 307 και διέκοψαν τη λειτουργία τους 457 ΑΕ. Προφανώς και το ισοζύγιο είναι αρνητικό, ωστόσο, αν ληφθούν υπόψη τα αντίστοιχα περυσινά στατιστικά, φαίνεται μια σαφής βελτίωση καθώς οι εγγραφές είχαν διαμορφωθεί στις μόλις 244, με τα λουκέτα να εκτοξεύονται στις 571 επιχειρήσεις.

Οι ατομικές

Όπως κάθε φορά, έτσι και στο εξεταζόμενο διάστημα οι ατομικές εταιρείες κατέχουν την απόλυτη πλειοψηφία. Αν και το  ισοζύγιο στο συγκεκριμένο τύπο παραμένει αρνητικό, αφού έχουν εγγραφεί 9.717 και έχουν  διαγραφεί 10.077 επιχειρήσεις,  οι εξελίξεις στο μέτωπο των διαγραφών, είναι σαφώς καλύτερο από το αντίστοιχο διάστημα του 2016, όπου είχαν διαγραφεί 12.347 ατομικές εταιρείες.  Όσο αφορά τις  εγγραφές αυτές είχαν διαμορφωθεί στις 9.870, δηλαδή  κατά λίγο περισσότερες  σε σχέση με φέτος.

Σε κάθε περίπτωση όμως, αν ληφθεί υπόψη και ο αριθμός των ΙΚΕ που θα παρατεθεί πιο κάτω, φαίνεται να επιβεβαιώνεται απόλυτα η εκτίμηση της Τράπεζας της Ελλάδας, ότι η ελληνική επιχειρηματικότητα κινείται σε  αντίστροφη κατεύθυνση από αυτή που έχει ανάγκη η χώρα. Δηλαδή επικρατούν οι μικρές επιχειρήσεις οι οποίες δεν μπορούν να υιοθετήσουν τεχνολογικές και καινοτομικές εφαρμογές.

Οι ΙΚΕ

«Θραύση» με το πέρασμα του  χρόνου κάνει ο εταιρικός τύπος των Ιδιωτικών  Κεφαλαιουχικών Εταιρειών οι οποίες μπορούν να συσταθούν και με κεφάλαιο ενός  (1) ευρώ.  Η συγκεκριμένη μορφή, φαίνεται να αντικαθιστά εν πολλοίς τον εταιρικό τύπο των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, αλλά και σε ένα βαθμό και οι ατομικές.  «Απώλειες» από τις ΙΚΕ, σίγουρα καταμετρούν οι Ομόρρυθμες και οι Ετερόρρυθμες.

Από τα στοιχεία του ΓΕΜΗ, διαπιστώνουμε ότι το εξεταζόμενο διάστημα του 2017, συστάθηκαν 3.615 ΙΚΕ και διέκοψαν τη λειτουργία τους  350.  Αντίστοιχα το πρώτο εξάμηνο του 2016 είχαν συσταθεί  2.399 και είχαν διαγραφεί 328. Προκύπτει συνεπώς μια μεγάλη αύξηση των εγγραφών ΙΚΕ και μια σταθερότητα ως προς τις διαγραφές.

Οι ΕΠΕ

Σε περίοδο… παρακμής βρίσκεται ο εταιρικός τύπος των ΕΠΕ, καθώς το α’ εξάμηνο του 2017 συστάθηκαν μόλις 153 έναντι 705 που έκλεισαν.  Το α΄ εξάμηνο του 2016 είχαν συσταθεί  192 και είχαν διακόψει τη δραστηριότητά τους 1.214.  Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ένας  σημαντικός αριθμός ΙΚΕ, αφορά τη μετατροπή  ΕΠΕ, ΟΕ ή ΕΕ που επιλέγουν τον πιο εύχρηστο αυτό εταιρικό τύπο.

Οι ΕΕ

Θετικό πρόσημο έχουν  για το τρέχον έτος οι Ετερόρρυθμες Εταιρείες με τις συστάσεις να καταμετρώνται στις 895 και τις διακοπές στις 711. Πέρυσι είχαν συσταθεί 662 και  είχαν διαγραφεί 996.

Τέλος εκ νέου αρνητικό, είναι το ισοζύγιο για τις Ομόρρυθμες Εταιρείες. Το φετινό εξάμηνο Ιανουαρίου – Ιουνίου ιδρύθηκαν 1.458 ΟΕ, ενώ έκλεισαν 1.799. Το αντίστοιχο διάστημα του 2016  είχαν ανακοινώσει τη έναρξη των δραστηριοτήτων τους 1.418 ΟΕ και τη διακοπή τους 2.918.