Το περιβαλλοντικό «πράσινο φως» έλαβε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας η νέα μονάδα βιοαερίου της βιομηχανίας κρέατος «Φάρμα Ελασσόνας» (ιδιοκτησία Κασσίδη), η οποία λειτούργησε πρόσφατα στις εγκαταστάσεις της στον ομώνυμο δήμο. 

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, η οποία αφορά και στη λειτουργία του σφαγείου - τυποποιητηρίου κρέατος της εταιρείας, η δυναμικότητα της μονάδας παραγωγής βιοαερίου ως προς τις εισερχόμενες πρώτες ύλες, ανέρχεται σε 65,81 tn/ημέρα, ενώ σε ετήσια βάση υπολογίζονται σε 24.020 tn/έτος. Το παραγόμενο βιοαέριο ανέρχεται σε 1.915.821 m3/έτος ή 2.583 tn/έτος. Όπως αναφέρει η εταιρεία, η παραγωγή και η χρήση του βιοαερίου μέσω της διεργασίας της αναερόβιας χώνευσης παρέχει πολλά περιβαλλοντικά και κοινωνικο-οικονομικά οφέλη, ιδιαίτερα για τους εμπλεκόμενους με τη διεργασία αγρότες. Η αλυσίδα της παραγωγής του βιοαερίου ενισχύει την τοπική οικονομία, προστατεύει τις θέσεις εργασίας στις αγροτικές περιοχές και αυξάνει την περιφερειακή αγοραστική δύναμη. Η συγκεκριμένη επένδυση για τη διαχείριση των υποπροϊόντων της Φάρμας Ελασσόνας καθώς και κτηνοτροφικών και γεωργικών αποβλήτων της ευρύτερης περιοχής δημιουργεί περιβαλλοντικά οφέλη διότι επιλύει ένα σημαντικό πρόβλημα αυτό των παραγόμενων στερεών αποβλήτων, χωρίς η ίδια η μονάδα να επιβαρύνει το περιβάλλον. Ταυτόχρονα παράγει ηλεκτρική ενέργεια και οργανικά λιπάσματα κατάλληλα και για βιολογικές καλλιέργειες.

Thessaliaeconomy.gr (με πληροφορίες από Industry)