Στη εταιρεία Volton και στα χέρια των επιχειρηματικών οικογενειών Μπάκου και Καυμενάκη περνάει η άδεια παραγωγής για μονάδα ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο συνολικής ισχύος 660 MW στην περιοχή της Λάρισας, που είχε διασφαλίσει από τη ΡΑΕ η ΚΕΝ του ομίλου Καράτζη.

Το διοικητικό συμβούλιο της ΚΕΝ έλαβε απόφαση για την πώληση του 100% των μετοχών της στη Volton,  επιβεβαιώνοντας τις σχετικές φήμες που κυκλοφορούσαν εδώ και καιρό στην ενεργειακή αγορά. Mε την ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας, αφού εγκριθεί από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές, η  Volton αναβαθμίζει τη θέση της στην αγορά προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο σταθμός των 660 MW, σύμφωνα με παλαιότερο δημοσίευμα του thessaliaeconomy.gr, προβλέπεται να εγκατασταθεί στο Δημοτικό Διαμέρισμα Χάλκης, της Δημοτικής Ενότητας Νίκαιας, του Δήμου Κιλελέρ, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, Η άδεια είναι διάρκειας 35 ετών και αξίζει να σημειωθεί ότι το συνολικό πρότζεκτ θα υπερβεί τα 350 εκ. ευρώ με σημαντικό αριθμό απασχολουμένων, ενώ η έναρξη λειτουργίας προβλέπεται το 2024.

Το μερίδιο αγοράς της Volton θα φτάσει στο 1,5% από 0,69% (0,83% είναι το μερίδιο της ΚΕΝ) και αποκτά ένα συνολικό πελατολόγιο περί τις 120.000 παροχές, περί τα 30 καταστήματα  που είχε η ΚΕΝ καθώς και πρόσβαση στη λιανική αγορά φυσικού αερίου, αφού η ΚΕΝ έχει διασφαλίσει σχετική άδεια και διαθέτει ήδη στην αγορά προϊόντα φυσικού αερίου. 

Ο επενδυτικός σχεδιασµός του οµίλου Καράτζη στον ενεργειακό τοµέα περιλαµβάνει, εκτός από την άδεια της Λάρισας, την ολοκλήρωση των διαδικασιών αδειοδότησης δύο αιολικών σταθµών ισχύος 3 MW έκαστος.

Επιπρόσθετα επενδύει στον τοµέα εκµετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας, έχοντας καταθέσει άδειες φωτοβολταϊκών σταθµών συνολικής εγκατεστηµένης ισχύος 150 MW στην Κεντρική Ελλάδα, συνολικού προϋπολογισµού 83 εκατ. ευρώ. Τα project  στον τομέα των ΑΠΕ δεν ανήκουν, ωστόσο, στη θυγατρική ΚΕΝ.

Ζ.Η. thessaliaeconomy.gr