Με καθυστέρηση δύο ετών έδωσε η Τσάνταλης τον ισολογισμό της στη δημοσιότητα, καθότι μόλις πριν από λίγες ημέρες η ιστορική οινοποιία, που έχει παραγωγική σχέση με τη Θεσσαλία λόγω Ραψάνης, δημοσίευσε τις οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση του 2018. Αυτό που αποτυπώνεται από τα οικονομικά στοιχεία της οινοποιίας είναι αφενός ότι παραμένει μία από τις σημαντικότερες δυνάμεις στην εγχώρια οινοποιία με τζίρο που αγγίζει τα 30 εκατομμύρια ευρώ.

Ταυτόχρονα όμως το εύρος των ζημιών της είναι τέτοιο, που καθίσταται ευθέως δυσανάλογο των πωλήσεων που πραγματοποιεί τόσο η ίδια αλλά και πιθανότατα επιχειρήσεις μεγαλύτερου βεληνεκούς που θα βρίσκονταν σε ανάλογη θέση. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι οι καθαρές ζημίες της ξεπέρασαν τα 5,8 εκατομμύρια ευρώ το 2017, ενώ άγγιξαν τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ το 2018. Την ίδια στιγμή τα έξοδα διοίκησης του 2018 ανήλθαν σε 2,15 εκατ. ευρώ και τα έξοδα διάθεσης σε 8,9 εκατ. ευρώ.

Υπέρμετρος δανεισμός 

Να σημειωθεί ότι η εταιρεία βαρύνεται από μεγγάλο δανεισμό, ο οποίος στο σύνολό του στο τέλος της εξεταζόμενης περιόδου ανήλθε στα 45,39 εκατ. ευρώ. Μάλιστα το σύνολο των υποχρεώσεων που αφορά σε τραπεζικό δανεισμό, φόρους, δημόσια ταμεία και λοιπές υποχρεώσεις έφτασε σε 62,17 εκατ. ευρώ. Μάλιστα εντός του 2018 η εταιρεία αποπλήρωσε μόλις 80,33 χιλ. ευρώ έναντι δανεισμού.

Τον Απρίλιο του 2013 η εταιρεία είχε εκδώσει Κοινοπρακτικό Ομολογιακό Δάνειο ύψους 28,8 εκατ. ευρώ, συστήνοντας ενέχυρα σε ακίνητα και μηχανολογικό εξοπλισμό ύψους 21,72 εκατ. ευρώ αλλά και στη σύσταση δικαιώματος ελάχιστης κυμαινόμενης ασφάλειας επί των αποθεμάτων της εταιρείας, ύψους 14,5 εκατ. ευρώ. Από το σύνολο των δανείων των 45,39 εκατομμυρίων τα 13,17 εκατομμύρια ήταν βραχυπρόθεσμα στη χρήση του 2018, τα 11,24 εκατομμύρια ήταν πληρωτέα στη χρήση του 2019, με το σύνολο των βραχυπρόθεσμων να ανέρχεται σε 24,42 εκατ. ευρώ και το σύνολο των μακροπρόθεσμων σε βάθος πενταετίας σε 20,96 εκατ. ευρώ. 

Ο Τσάνταλης της Ραψάνης

 Οι αμπελώνες Τσάνταλη Ραψάνης βρίσκονται στις νότιες πλαγιές του Όλυμπου, στο νομό Λάρισας, σε υψόμετρο 250-600 μέτρων. Η ποιότητα των κρασιών της περιοχής οδήγησε το 1971 στην αναγνώρισή τους σε Ονομασίας Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας, προκειμένου να προστατευθεί τόσο η ποιότητα, όσο και η παραγωγή. Τα κρασιά «Ραψάνη Τσάνταλη», «Ραψάνη Τσάνταλη Επιλεγμένος» και «Rapsani Grand Reserve Tsantali» οινοποιιούνται στο οικογενειακό οινοποιείο της περιοχής και έχουν χαρεί μεγάλη αναγνώριση από σπουδαίους δημοσιογράφους οίνου, όπως είναι οι Jancis Robinson και Hugh Johnson. Τα κρασιά ΠΟΠ Ραψάνη παράγονται από συνοινοποίηση των ποικιλιών αμπέλου ξινόμαυρο, κρασάτο και στραυρωτό.

Λ.Ε. thessaliaeconomy.gr (με πληροφορίες από Γιώργο Λαμπίρη Foodreporter)