Κερδοφόρα ήταν και η παρελθούσα χρονιά για την βιομηχανία ζυμαρικών Μέλισσα Κίκιζας η οποία διαθέτει την μονάδα παραγωγής στη Λάρισα.

Σε ενοποιημένη βάση, η επιχείρηση το 2017 κατέγραψε πωλήσεις 65,33 εκατ. ευρώ (+8,6% σε σύγκριση με το 2016), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 8,50 εκατ. ευρώ (+4%), κέρδη προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας 6,17 εκατ. ευρώ (+12,3%) και καθαρά κέρδη αναλογούντα στους μετόχους της 4,38 εκατ. ευρώ (+27,1%), μετά την αφαίρεση λοιπών εσόδων-εξόδων.

 Παρουσίασε αύξηση πωλήσεων σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων και εμπορευμάτων της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Απασχόλησε κατά μέσον όρο 280 εργαζόμενους, έναντι 272 το 2016.

Η Μέλισσα Κίκιζας ιδρύθηκε το 1947 και έλαβε την τρέχουσα νομική μορφή της, ως Α.Ε., τον Νοέμβριο του 1994. Εδρεύει στην Αθήνα και διαθέτει μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις άλεσης σίτου και παραγωγής ζυμαρικών και σιμιγδαλιού στη Λάρισα, στο ύψος του 5ου χλμ. της οδού Λάρισας-Φαρσάλων. 

Συνδυάζει την παραγωγική της δραστηριότητα με την εισαγωγή και εμπορία άλλων ειδών διατροφής, όπως κομπόστες φρούτων και συναφή προϊόντα της πολυεθνικής Del Monte και είδη διατροφής της πολυεθνικής KraftHeinz. Χρησιμοποιεί για τα προϊόντα της τα εμπορικά σήματα «Μέλισσα», «Στέλλα», «Primo Gusto», «Deveta», «Αβέζ», «Βλάχα». 

Παράγει ετησίως περισσότερους από 50.000 τόνους ζυμαρικών. Αποτελεί κορμό ομίλου, που ελέγχει τις εταιρείες εμπορίας ζυμαρικών και άλλων τροφίμων Atlanta και Αλτική στην Πολωνία και την Ελλάδα, αντιστοίχως, καθώς και την ελληνική εταιρεία χειροποίητων ζυμαρικών Βλάχα. 

Διαθέτει σημαντικό μέρος της παραγωγής της σε περισσότερες από 35 άλλες ευρωπαϊκές και τρίτες χώρες. Διατηρεί γραφεία πωλήσεων στη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας και του Επιμελητηρίου Λάρισας.

Ι.Ρ.