H έκφραση "η ιστορία επαναλαμβάνεται" έχει εφαρμογή και στην περίπτωση των διαδικτυακών πρακτορείων ταξιδιών Airtickets και Travelplanet24 που ανήκουν στον όμιλο Tripsta.

Το 2014, στις 23 Ιουνίου, ξένο δημοσίευμα έκανε λόγο για καθυστερούμενες πληρωμές της τάξης των 45 εκατ. ευρώ της Airfasttickets προς την Διεθνή Ένωση Αερομεταφορέων (ΙΑΤΑ). Η τελευταία που αντιπροσώπευε ένα επιχειρηματικό success story, που είχε συνδεθεί με τον Νικόλα Κοκλώνη, αφότου διέψευσε αρχικά ότι υπάρχουν οφειλές, κατέρρευσε παταγωδώς.

Τέσσερα χρόνια μετά, η ανακοίνωση της Tripsta, με επικεφαλής τον Ελληνογερμανό Φίλιπ Μπρίνκμαν, έρχεται να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες για αναστολή λειτουργίας των γνωστών διαδικτυακών γραφείων που είχαν δραστηριότητα σε 40 χώρες. Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, που η εταιρεία δεν έχει διαψεύσει, η Tripsta εμφανίζει συσσωρευμένες υποχρεώσεις προς την αεροπορική αγορά της τάξης των 70 εκατ. ευρώ. Προς την Aegean οι οφειλές δεν ξεπερνούν τις 400.000 ευρώ.

Πάντως, το σύνολο των υποχρεώσεων εκτιμάται ότι είναι πολύ μεγαλύτερο, εάν ληφθεί υπόψη ότι το 2017 η Tripsta είχε εμφανίσει συνολικές πωλήσεις ύψους 738,3 εκατ. ευρώ και είχε πουλήσει συνολικά 2,8 εκατομμύρια εισιτήρια, καταγράφοντας ρυθμό αύξησης 21,23% και 8% σε έσοδα και εισιτήρια, αντίστοιχα.

Η εταιρεία ανακοίνωσε, χθες, ότι η διακοπή λειτουργίας θα είναι προσωρινή, αναφέροντας ότι τα ταμειακά διαθέσιμα στέρεψαν λόγω "αναίτιας και άδικης συμπεριφοράς πολυεθνικών εταιρειών διαχείρισης συστημάτων κρατήσεων και διανομής εισιτηρίων”. Και με στόχο τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς της, η Tripsta είχε προχωρήσει σε  "πολύ ευνοϊκή ρύθμιση αποπληρωμής των υποχρεώσεών των Airtickets και Travelplanet24 με την ΙΑΤΑ” που εκπροσωπεί 290 αερομεταφορείς παγκοσμίως.

Σε αντίθεση βέβαια, με την Airfasttickets, η Tripsta έχει αποπληρώσει τις οφειλές προς το προσωπικό-180 εργαζόμενοι στην Ελλάδα- το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Μικρό περιθώριο κέρδους, έλλειψη εποπτείας

Το "λουκέτο” των δύο μεγαλύτερων ελληνικών ταξιδιωτικών γραφείων δεν σχετίζεται μόνο με το μικρό περιθώριο κέρδους που εμφανίζει η εξαιρετικά ανταγωνιστική δραστηριότητα του ηλεκτρονικού εμπορίου εισιτηρίων. Αλλά και με την απουσία μηχανισμών εποπτείας των διαδικτυακών ταξιδιωτικών γραφείων.

Για παράδειγμα, όπως αναφέρουν παράγοντες της αγοράς, στην Μεγάλη Βρετανία οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη διαδικτυακή πώληση εισιτηρίων οφείλουν να καταβάλλουν στον φορέα που τις εποπτεύει εγγυητικές επιστολές των οποίων το ύψος συνδέεται με την αξία των πωλήσεων του προηγούμενου έτους.

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με υπουργική απόφαση του 2012, το ύψος της εγγυητικής επιστολής στον ΕΟΤ για τουριστικά γραφεία που παρέχουν μόνο μέσω διαδικτύου υπηρεσίες ανέρχεται μόλις σε 5.000 ευρώ, ανεξαρτήτως του ύψους των πωλήσεων.

Ταυτόχρονα, δεν υπάρχει εποπτικός έλεγχος στα μεγέθη των διαδικτυακών ταξιδιωτικών γραφείων-όπως συμβαίνει στο εξωτερικό- ώστε να διαπιστωθεί εάν αυτά είναι υγιή.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης του 2015 της Tripsta υπογράφτηκαν στις 20 Ιουλίου 2016, χωρίς, έως σήμερα, μέσα Σεπτεμβρίου 2018, να έχουν δημοσιευθεί πιο πρόσφατα αποτελέσματα.

Τα ευρήματα του ορκωτού

Όλα αυτά όταν από τις οικονομικές καταστάσεις του 2015 για την Tripsta προκύπτει ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2015 το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων έχει καταστεί αρνητικό με αποτέλεσμα να συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 (Ν.2190/1920).

"Το σύνολο των υποχρεώσεων της αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρείας υπερβαίνει κατά πολύ τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών της στοιχείων με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να αποπληρώσει μέρος των συμβατικών υποχρέωσεών της.

Οι παραπάνω συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που μπορεί να εγείρει σημαντική αμφιβολία για την ικανότητα της εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της” σημειώνουν οι ορκωτοί ελεγκτές στην έκθεση για τα αποτελέσματα του 2015.

Δημήτρης Δελεβέγκος ((Capital.gr)