Ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα εθελουσίας εξόδου ολοκλήρωσαν σε χρόνο – ρεκόρ τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), καθώς αποχωρούν ένας στους τρεις εργαζομένους: εντάσσονται στο πρόγραμμα 1.968 εργαζόμενοι, όταν το σύνολο του προσωπικού φτάνει τους 5.600.

Το πρόγραμμα παρείχε γενναία κίνητρα αποχώρησης, όπως καταβολή μισθών έως και τεσσάρων ετών, που θα φτάνουν έως και τα 95.000 ευρώ, κοινωνικά κριτήρια που καλύπτουν ανήλικα τέκνα, τέκνα ΑΜΕΑ (καταβολή πέντε επιπλέων μισθών), αλλά και πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη μέσω του ιδιωτικού συμβολαίου που είχαν οι υπάλληλοι των ΕΛΤΑ. Στον υπολογισμό της αποζημίωσης συμπεριλαμβάνονταν όλα τα επιδόματα και γίνεται με βάση τους μισθούς του Δεκεμβρίου 2020, που μεσοσταθμικά είναι μεγαλύτεροι κατά 8% έναντι της νέας Συλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΣΣΕ) που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2021.

Με την εθελουσία το μισθολογικό κόστος θα περιοριστεί κατά τουλάχιστον 33%, με τη διοίκηση των ΕΛΤΑ να επικεντρώνεται στα επόμενα βήματα με κύριο μοχλό το επενδυτικό πρόγραμμα των 80 εκατ. ευρώ για τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό. Στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης υποστηρίζουν πως μετά την είσπραξη της αποζημίωσης για την Καθολική Υπηρεσία των προηγουμένων ετών και την αύξηση κεφαλαίου των 100 εκατ. ευρώ, δεν θα υπάρξει καμία άλλη χρηματοδότηση από το κράτος προς τα ΕΛΤΑ, τα οποία καλούνται να κινηθούν αυτόνομα. Το πρόγραμμα τεχνολογικής αναβάθμισης επικεντρώνεται στα κέντρα διανομής που λειτουργούν σήμερα με μοντέλα και υποδομές παλαιότερων δεκαετιών όταν η ραγδαία ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου απαιτεί διαφορετικές ταχύτητες.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, όταν παρουσίασε πριν από λίγες εβδομάδες στη Βουλή τη νομοθετική ρύθμιση για την εθελουσία και τις άλλες πρωτοβουλίες διάσωσης των ΕΛΤΑ, είχε τονίσει πως στο τέλος της πενταετίας θα αναζητηθεί στρατηγικός επενδυτής. Το σχέδιο διάσωσης περιλαμβάνει την καταβολή 180 εκατ. ευρώ στα Ελληνικά Ταχυδρομεία στο πλαίσιο του «μεταβατικού σταδίου για την αποζημίωση της καθολικής υπηρεσίας» (την υποχρέωση των ΕΛΤΑ για διανομή επιστολών σε ολόκληρη την Ελλάδα έναντι αποζημίωσης από το δημόσιο) καθώς και αύξηση κεφαλαίου ύψους 100 εκατ. ευρώ. Περιλαμβάνεται, επίσης, το κλείσιμο καταστημάτων, αλλά και η λειτουργία νέων με τη μέθοδο shop in shop.

Η διοίκηση του Υπερταμείου, που ελέγχει τα ΕΛΤΑ, είχε ανακοινώσει στις αρχές Δεκεμβρίου πως βασικοί άξονες του σχεδίου μετασχηματισμού είναι ο εξορθολογισμός του κόστους, η  υλοποίηση ενός μεγάλου σχεδίου εθελούσιας εξόδου εργαζομένων, η αλλαγή του μοντέλου εξυπηρέτησης της αλληλογραφίας, η αναδιάρθρωση του δικτύου, η διαμόρφωση νέας εμπορικής στρατηγικής, ο ψηφιακός μετασχηματισμός με την αναβάθμιση συστημάτων και υπηρεσιών και την αυτοματοποίηση των λειτουργιών στα κέντρα διαλογής, η γενικότερη βελτιστοποίηση των διαδικασιών και βέβαια η διαμόρφωση μιας νέας εταιρικής κουλτούρας.

Διεθνώς, σημειώνει η διοίκηση του Υπερταμείου, «η ταχυδρομική αγορά έχει αλλάξει ραγδαία, με συρρίκνωση της αλληλογραφίας κυρίως λόγω των τεχνολογικών αλλαγών  και την υποκατάστασης από την ηλεκτρονική αλληλογραφία. Στην Ευρώπη ωστόσο, μετά και το κύμα απελευθέρωσης της ταχυδρομικής αγοράς, η πλειονότητα των Παρόχων Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας προχώρησαν με προγράμματα μετασχηματισμού, προκειμένου να αλλάξουν τα επιχειρησιακά και λειτουργικά τους μοντέλα και να μειώσουν αντίστοιχα τη βάση κόστους τους, ενώ ανέπτυξαν παράλληλα τις δραστηριότητες που εξυπηρετούν το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα δέματα, καθώς και συμπληρωματικές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας».

businessdaily.gr