Χωρίς «λευκό ιππότη» παραμένει ο συνεταιρισμός ΘΕΣγάλα, μέχρι σήμερα Παρασκευή που πρόκειται να γίνει η συζήτηση στο Πρωτοδικείο Λάρισας της αίτησης υπαγωγής στο άρθρο 106α του Πτωχευτικού Κώδικα, την οποία είχε καταθέσει στις 25 Ιανουαρίου. Το ενδιαφέρον που είχε εκδηλωθεί παλαιότερα από τον Λαρισαίο βιομήχανο Ξενοφώντα Καντώνια (Cosmos Allouminium) έχει αποσυρθεί, ενώ, για την ώρα τουλάχιστον, δεν φαίνεται να υπάρχει σχετική συζήτηση με κάποιον άλλο επενδυτή, πολλώ δε μάλλον με κάποια γαλακτοβιομηχανία.

Με την σημερινή συζήτηση της κύριας αίτησης υπαγωγής στο άρθρο 106α, αυτό που στην ουσία θα επιδιώξει ο συνεταιρισμός είναι αφενός να κερδίσει λίγο ακόμη χρόνο έναντι των πιστωτών του και αφετέρου να συνεχίσει την αναζήτηση επενδυτή ή τουλάχιστον να καταλήξει σε ένα ρεαλιστικό πλάνο εξυγίανσης. Σε ό,τι αφορά το πρώτο, σήμερα θα ζητηθεί από τους νομικούς εκπροσώπους του θεσσαλικού συνεταιρισμού η παράταση της προστασίας του από τους πιστωτές του μέχρι την έκδοση απόφασης του δικαστηρίου επί της κύριας αίτησης υπαγωγής στο άρθρο 106α. Σημειώνεται ότι στις 25 Ιανουαρίου 2019, οπότε κατατέθηκε η αίτηση, χορηγήθηκε προσωρινή προστασία στον ΘΕΣγάλα μέχρι την Παρασκευή 22 Μαρτίου, ημέρα εκδίκασης της εν λόγω αίτησης.

Την ερχόμενη εβδομάδα, εξάλλου, αναμένεται να έχουν συνάντηση οι δικηγόροι του ΘΕΣγάλα και των πιστωτριών τραπεζών με την Deloitte προκειμένου να καταρτίσουν το οριστικό επιχειρηματικό πλάνο που πρέπει να ακολουθήσει ο συνεταιρισμός έτσι ώστε να εξυγιανθεί και να καταστεί βιώσιμος. Το προκαταρκτικό επιχειρηματικό πλάνο το οποίο συνόδεψε την αρχική αίτηση προέβλεπε, σύμφωνα με πληροφορίες, νέο δάνειο 1 εκατ. ευρώ και αναδιάρθρωση του βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού του συνεταιρισμού, ο οποίος ανέρχεται σε 4,1 εκατ. ευρώ. Επίσης, προβλέπει την είσοδο του συνεταιρισμού στην κατηγορία των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και την πραγματοποίηση εξαγωγών.

Την οικονομική χρήση 1η Ιουλίου 2012 - 30 Ιουνίου 2013 ο κύκλος εργασιών του ΘΕΣγάλα ήταν 23,04 εκατ. ευρώ και η χρήση κερδοφόρα, με τα καθαρά κέρδη να φθάνουν τις 773.607 ευρώ. Στην επόμενη χρήση ο τζίρος αυξήθηκε περαιτέρω, φθάνοντας στα 24,73 εκατ. ευρώ και το καθαρό αποτέλεσμα ήταν 439.212 ευρώ. Στη χρήση από 1ης Ιουλίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2015 ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 23,14 εκατ. ευρώ, όμως τα κέρδη προ φόρων ήταν πλέον 37.332 ευρώ. Οι επόμενες χρήσεις ήταν ζημιογόνες, με την τελευταία, αυτή του 2017-2018, να κλείνει, σύμφωνα με πληροφορίες, με ζημίες περίπου 150.000 ευρώ, τη χρήση 2016-2017 με ζημίες 500.000 ευρώ και εκείνη του 2015-2016 με ζημίες 1,7 εκατ. ευρώ.

Δήμητρα Μανιφάβα Καθημερινή