Το νομοσχέδιο για τη ρύθμιση των οφειλών της ενεργειακής κρίσης κατατέθηκε χθες στη Βουλή, με πλήθος πρόσθετων διατάξεων, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζει η επιβολή προστίμων έως 50.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις που δεν θα προχωρήσουν στη διασύνδεση των τερματικών POS τους με τα συστήματα της ΑΑΔΕ. Προβλέπονται, επίσης, ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση των μεταβιβάσεων ακινήτων, για την αυτόματη συμπλήρωση του Ε9, για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας με τον μήνα και για την κατάργηση προστίμου για την εκπρόθεσμη υποβολή φορολογικών δηλώσεων.

Εντοκες αποπληρωμές

Η επανένταξη στις ρυθμίσεις των 72 ή 120 δόσεων για οφειλές στην εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία και των 100 δόσεων για χρέη στους δήμους, καθώς και νέες έκτακτες ρυθμίσεις καταβολής σε 36 ή 72 δόσεις για οφειλές στην εφορία, στα ασφαλιστικά ταμεία και στους δήμους είναι ο πυρήνας του νομοσχεδίου. Οι δόσεις είναι έντοκες, με επιτόκιο 4,37% για τις 36 δόσεις και 5,87% για τις 72 δόσεις και ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης 30 ευρώ.

Συγκεκριμένα προβλέπονται τα εξής:

• Οι οφειλέτες που έχασαν τις ρυθμίσεις των 72 ή 120 δόσεων έως την 1η Φεβρουαρίου 2023 μπορούν να επανενταχθούν σε αυτές. Προϋπόθεση είναι να καταβάλουν δύο δόσεις εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και όχι αργότερα από την 31η Ιουλίου 2023. • Αναβιώνει η ρύθμιση των 100 δόσεων για χρέη στους δήμους. Συγκεκριμένα, οι οφειλέτες που έχασαν αυτή τη ρύθμιση έως την 1η Φεβρουαρίου 2023 μπορούν να επανενταχθούν σε αυτή πληρώνοντας δύο δόσεις έως τις 31 Ιουλίου 2023.

• Θεσπίζεται νέα έκτακτη ρύθμιση 36 ή 72 δόσεων για χρέη στην εφορία για οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μετά την 1η Νοεμβρίου 2021 και έως την 1η Φεβρουαρίου 2023. Η ρύθμιση αφορά οφειλέτες που ήταν συνεπείς έως την έναρξη της ενεργειακής κρίσης.

• Θεσπίζεται νέα ρύθμιση 36 ή 72 δόσεων για οφειλές στους δήμους που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την 1η Φεβρουαρίου 2021 και έως την 1η Φεβρουαρίου 2023. Και αυτή η ρύθμιση αφορά οφειλέτες που ήταν συνεπείς έως την έναρξη της ενεργειακής κρίσης, δηλαδή δεν είχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές στις υπηρεσίες των δήμων έως την 1η Νοεμβρίου 2021 και εφόσον είχαν υπαχθεί στη ρύθμιση των 100 δόσεων, την είχαν εξυπηρετήσει έως την υπαγωγή στη νέα ρύθμιση.

Οι άλλες διατάξεις του νομοσχεδίου ορίζουν μεταξύ άλλων: • Προβλέπεται έκπτωση 3% για την εφάπαξ καταβολή φόρου εισοδήματος.

• Προβλέπονται η υποχρεωτική διασύνδεση των ΕFT/POS τερματικών με την ΑΑΔΕ και η διαβίβαση δεδομένων είτε μέσω φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών είτε απευθείας με τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ. Σε περίπτωση παράβασης της σχετικής υποχρέωσης, επιβάλλεται πρόστιμο από 1.000 έως 50.000 ευρώ. • Από τις 3 Απριλίου 2023 ενεργοποιείται η ρύθμιση για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας με τον μήνα ως κίνητρο για την άρση της ακινησίας αυτοκινήτων και μοτοσικλετών. Οι ιδιοκτήτες μπορούν να προβούν σε προσωρινή άρση της ακινησίας για το διάστημα που επιθυμούν.

• Παρατείνεται έως τις 31/12/2023 η ισχύς του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 13% για τις μεταφορές, υπηρεσίες εστίασης, γυμναστήρια, και του υπερμειωμένου 6% για μέσα ατομικής υγιεινής (μάσκες κ.λπ.) και εισιτήρια κινηματογράφου. Το δημοσιονομικό κόστος είναι 246 εκατ. ευρώ για το 2023.

• Επεκτείνονται και στο 2023 τα κίνητρα για την επιλογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

• Δεν επιβάλλεται πρόστιμο σε εκπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικού ή φυσικού προσώπου, όταν το ποσό φόρου που προκύπτει δεν ξεπερνάει τα 100 ευρώ.

• Δεν επιβάλλεται το πρόστιμο των 100 ευρώ σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης βραχυχρόνιας διαμονής, αν το εισόδημα έχει δηλωθεί στη φορολογική δήλωση.

Ακίνητα

• Καθιερώνεται η αυτόματη ενημέρωση του Ε9 με την ανάρτηση από τον συμβολαιογράφο του συμβολαίου στην εφαρμογή MYPROPERTY.

• Θεσπίζεται υποχρέωση επικαιροποίησης του Ε9 σε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου, πριν από την υποβολή της δήλωσης φόρου μεταβίβασης ή δωρεάς ή γονικής παροχής ή κληρονομίας.

• Προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας σε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου, εφόσον ο φορολογούμενος έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών ή έχει μη ληξιπρόθεσμες οφειλές ή οφειλές σε αναστολή.

• Στη μεταβίβαση ακινήτων καταργείται το πιστοποιητικό του άρθρου 105 περί μη οφειλής φόρου κληρονομιάς, γονικής παροχής και δωρεάς, σε περίπτωση που το μεταβιβαζόμενο ακίνητο έχει αποκτηθεί με κληρονομιά, γονική παροχή ή δωρεά.

• Επεκτείνονται και για το φορολογικό έτος 2023 τα κίνητρα που παρέχονται για τη χρήση ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

• Σε περίπτωση τροποποιητικής δήλωσης ΕΝΦΙΑ, όταν προκύπτει φόρος μειωμένος κατά ποσό άνω των 300 ευρώ καταργείται ο υποχρεωτικός έλεγχος.

Καθημερινή