Την Τρίτη 8 Μαΐου 2018, στις 6 το απόγευμα, συνεδριάζει στο Περιφερειακό Μέγαρο το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας. Μεταξύ των θεμάτων προς συζήτηση είναι και η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Λαρισαϊκής εταιρείας ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε. για την δημιουργία μονάδας ηλεκτρικής ενέργειας με καύση Βιομάζας.

Αναλυτικά τα θέματα έχουν ως εξής:

Α) Επερώτηση της Περιφερειακής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» :

– Προβλήματα των κατοίκων της Σκοπέλου.

Β) Επερώτηση της Περιφερειακής Παράταξης «Θεσσαλών Συμπολιτεία» :

-Παράκαμψη Νεοχωρίου-Μπελοκομίτη.

Γ) Θέματα Ημερήσιας Διάταξης της Συνεδρίασης :

ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση Πρακτικών της 3ης – 4ης Συνεδρίασης (Πρακτικό 03/30-03-2018 και Πρακτικό 04/04-04-2018) του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 2ο: Σχέδιο Νόμου «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 3ο: Τροποποίηση ΠΔΕ Περιφέρειας Θεσσαλίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 4ο: Πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις 2018 Περιφέρειας Θεσσαλίας – Π.Ε. Λάρισας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπουτίνας Ιωάννης, Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Πολιτισμού και Δια Βίου Μάθησης.

ΘΕΜΑ 5ο: Πολιτιστικές εκδηλώσεις των Π.Ε Μαγνησίας & Σποράδων.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κα. Κολυνδρίνη Δωροθέα, Aντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων.

ΘΕΜΑ 6ο: Σύσταση Επιτροπής Αντικαπνιστικής Πρωτοβουλίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Πινακάς Βασίλειος, Εντεταλμένος Σύμβουλος.

ΘΕΜΑ 7ο: Παράταση της υπογραφείσας από 02/05/2017 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Λάρισας, για τo έργο: «Επιχορήγηση του Κέντρου Πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Νομού Λάρισας – ΟΡΦΕΑΣ για την λειτουργία Τμημάτων του Εργαστηρίου Πρόληψης Συμβουλευτικής και Ανάπτυξης «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΖΩΗΣ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 8ο: Παράταση παραχώρησης χρήσης μηχανημάτων έργων.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κα. Κολυνδρίνη Δωροθέα, Aντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Αγιάς για τα έργα:

1. Άμεσες αποκαταστάσεις στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας για τις περιοχές του Δήμου Τεμπών, Δήμου Αγιάς, Δήμου

Φαρσάλων μετά τη θεομηνία της 16ης Ιουλίου 2017.

2. Άμεσες αποκαταστάσεις οδικού δικτύου αρμοδιότητας Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας μετά τη θεομηνία που έλαβε χώρα το χρονικό διάστημα 15-11-2017 μέχρι 17-11-2017.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης με την ΔΕΥΑ Αγιάς για τo έργo: «Αποκαταστάσεις υποδομών ύδρευσης αποχέτευσης Δήμου Αγιάς».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 11ο: Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε) του «Σχεδίου Διαχείρισης των κινδύνων Πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας (EL08)».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Καλτσογιάννης Γεώργιος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Υδροοικονομίας, Χωρικού Σχεδιασμού, Πολιτικής Γης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

ΘΕΜΑ 12ο: Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (ΕL 07).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Καλτσογιάννης Γεώργιος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Υδροοικονομίας, Χωρικού Σχεδιασμού, Πολιτικής Γης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

ΘΕΜΑ 13ο: Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας (ΕL 09).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Καλτσογιάννης Γεώργιος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Υδροοικονομίας, Χωρικού Σχεδιασμού, Πολιτικής Γης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

ΘΕΜΑ 14ο: Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (ΕL 04).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Καλτσογιάννης Γεώργιος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Υδροοικονομίας, Χωρικού Σχεδιασμού, Πολιτικής Γης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

ΘΕΜΑ 15ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων υφιστάμενου εκκοκκιστηρίου βάμβακος με ταυτόχρονη εγκατάσταση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση βιομάζας συνολικής ισχύος 1 MW, ιδιοκτησίας της ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε., που βρίσκεται στο 25ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας – Βόλου, στην Τ.Κ. Αχιλλείου του Δήμου Κιλελέρ, στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Καλτσογιάννης Γεώργιος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Υδροοικονομίας, Χωρικού Σχεδιασμού, Πολιτικής Γης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

ΘΕΜΑ 16ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση της υπ. Αριθμ. 145521/18.11.2005 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του οδικού έργου «Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65, τμήμα Μακρυχώρι-Καλαμπάκα» (όπως έχει  τροποποιηθεί και ισχύει), για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του οριστικού σχεδιασμού του αυτοκινητόδρομου στο υποτμήμα από Χ.Θ. 115+100 έως Χ.Θ. 118+043.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Καλτσογιάννης Γεώργιος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Υδροοικονομίας, Χωρικού Σχεδιασμού, Πολιτικής Γης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.