Ετήσια άνοδος 5% μέχρι το 2023 για την ελληνική αγορά πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του μεγέθους της από τα 5,7 στα 7,2 δισεκατομμύρια ευρώ, πρόσθετες επενδύσεις ενός δισεκατομμυρίου ευρώ από τις επιχειρήσεις του κλάδου, αλλά και αντίκτυπο περί τα 40 δισεκατομμύρια ευρώ στην οικονομία με δημιουργία 400.000 θέσεων εργασίας.

Πρόκειται για το συμπέρασμα της μελέτης που πραγματοποίησε η εταιρεία συμβούλων/ελεγκτών Deloitte για λογαριασμό του Συνδέσμου Εταιρειών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΣΕΠΕ) και παρουσιάστηκε χθες στο συνέδριο Digital Economy Forum.

Ο Νίκος Χριστοδούλου, Partner & Consulting Leader στην Deloitte, που παρουσίασε την μελέτη υποστήριξε πως η ελληνική αγορά πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) κινείται με ετήσιο ρυθμό κάτω του 1% όταν ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ενωση είναι κοντά στο 2,5%, ρυθμός που δεν θεωρείται ικανοποιητικός. Πρόσθεσε, πως με τις κατάλληλες πρωτοβουλίες ο κλάδος της τεχνολογίας μπορεί να είναι ο οδηγός για τη μετάβαση της Ελλάδας στην ψηφιακή εποχή και για την ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων και του δημοσίου, με τελικό αποτέλεσμα την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Στη μελέτη καταγράφονται δέκα πρωτοβουλίες που μπορούν να στηρίξουν την ανάπτυξη του κλάδου και την ανταγωνιστικότητά του. Πρόκειται για την ανάπτυξη ψηφιακού προσανατολισμού στο εκπαιδευτικό σύστημα, με τον κ. Χριστοδούλου να αναφέρεται στο παράδειγμα της Βρετανίας όπου οι μαθητές μαθαίνουν προγραμματισμό από την πρώτη Δημοτικού, καθώς και η ενδυνάμωση ψηφιακών δεξιοτήτων καθώς υπάρχει σοβαρό πρόβλημα όταν οι επιχειρήσεις αναζητούν εξειδικευμένο προσωπικό.

Προτείνεται, επίσης, η υιοθέτηση πρακτικών για αναστροφή του brain drain. «Για να γυρίσουν χρειάζονται φορολογικά κίνητρα στους ίδιους ή άλλα κίνητρα στις επιχειρήσεις όπως μείωση ασφαλιστικών εισφορών» κατά τον Ν. Χριστοδούλου.

Επιπλέον θεωρείται απαραίτητη η αναβάθμιση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης («η πολιτική ηγεσία πρέπει να βρει τον τρόπο να επιταχύνει τα μεγάλα έργα») και η λειτουργία του παρατηρητηρίου ηλεκτρονικής διακυβέρνησης το οποίο «μπορεί μέσω βέλτιστων πρακτικών και εντοπισμό προβλημάτων να έχει ουσιαστικό ρόλο στην επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού». Σημαντική μπορεί να είναι και η συμβολή των κέντρων καινοτομίας με τη συνεργασία εκπαιδευτικού συστήματος και αγοράς καθώς και της στήριξης ξένων επενδύσεων.

Σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσει και η ανάπτυξη Ψηφιακών Υποδομών με τον κ. Χριστοδούλου να υποστηρίζει πως «έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε άλμα» το οποίο «σε συνδυασμό με ολοκληρωμένο πρόγραμμα Smart Cities μπορεί να δημιουργήσει ένα σημαντικό αποτέλεσμα στην οικονομία».

Στο πακέτο των δέκα μέτρων περιλαμβάνεται και η υποστήριξη της εξωστρέφειας ελληνικών επιχειρήσεων του κλάδου, όπως και η υλοποίηση πλαισίου κινήτρων για την ανταγωνιστικότητα. «Χρειάζεται ένα πλαίσιο κινήτρων όπως η Μάλτα που έχει προσεγγίσει τα data center των εταιρειών τυχερών παιχνιδιών με φορολογία 5% στις εταιρείες και 15% φορολογία στο προσωπικό» είπε ο Ν. Χριστοδούλου.

Στα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες περιλαμβάνονται το φορολογικό και ασφαλιστικό πλαίσιο (που αυξάνει υπερβολικά το μη μισθολογικό κόστος με αποτέλεσμα οι εταιρείες να μην είναι ανταγωνιστικές), η δυσκολία πρόσβασης σε πηγές χρηματοδότησης και η απουσία εξειδικευμένου προσωπικού.

Στη μελέτη επισημαίνεται πως η Ελλάδα είναι ήδη προορισμός διεθνών ομίλων που «στήνουν» είτε κέντρα διεθνούς υποστήριξης, είτε κέντρα έρευνας & καινοτομίας ή κέντρα ανάπτυξης υπηρεσιών / λογισμικού για τη διεθνή αγορά. Η αγορά υπηρεσιών υποστήριξης (IT Outsourcing) σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική προσεγγίζει τα 33 δισ. ευρώ με την αντίστοιχη παγκόσμια αγορά 135 δισ. ευρώ. Σημαντικά οφέλη μπορούν να υπάρξουν από την περαιτέρω ανάπτυξη του οικοσυστήματος των νεοφυών επιχειρήσεων με τον Ν. Χριστοδούλου να υποστηρίζουν πως περίπου 10 ελληνικά startups άντλησαν τα τελευταία χρόνια γύρω στο μισό δισ. ευρώ.

Με θετικά σχόλια αναφέρθηκε στη μελέτη ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης που μίλησε, επίσης, στο χθεσινό συνέδριο. Επανέλαβε πως στόχος της κυβέρνησης είναι η σύγκλιση της χώρας μας με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ενωσης με βάση τους γνωστούς δείκτες DESI.

Ο κ. Πιερρακάκης είπε πως κρίσιμος παράγοντας για την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι η πολιτική αυθεντικοποίησης. Πρώτο τμήμα αυτής της πολιτικής είναι οι νέες ταυτότητες ενώ δεύτερο τμήμα «είναι ο ενιαίος αριθμός του πολίτη που θα συγκεντρώσει τις λειτουργίες και τις χρήσεις του αριθμού ταυτότητας».

Οπως είπε, στο πρώτο τρίμηνο της επόμενης χρονιάς θα λειτουργήσει μια πρώτη έκδοση της ηλεκτρονικής πύλης gov.gr στην οποία θα συγκεντρώνονται οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχει το δημόσιο. Πώς θα γίνεται η ταυτοποίηση μέχρι να κυκλοφορήσουν οι νέες ταυτότητες; Με βάση τους κωδικούς του TAXIS και με ταυτοποίηση μέσω κινητού τηλεφώνου.

Επιπλέον, η κυβέρνηση είναι σε προκαταρκτική συμφωνία με τις τράπεζες για να παρέχουν και εκείνες υπηρεσίες ταυτοποίησης, να μπορούν, δηλαδή, οι πολίτες να χρησιμοποιούν τους κωδικούς του e-banking, όπως συμβαίνει και σε κάποιες άλλες χώρες της Ε.Ε.

Φώτης Κόλλιας euro2day.gr