Η Προγραμματική Σύμβαση για την αξιοποίηση της Κίτρινης Αποθήκης είναι γεγονός και σκοπό έχει την ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών μεταξύ της Περιφέρειας και του Πανεπιστημίου για την άμεση και αποτελεσματικότερη εκτέλεση του έργου ανάπτυξης «Technopolis Ιάσων» για την επιχειρηματική καινοτομία. Το κτίριο που θα παραδοθεί σε τέσσερα χρόνια βρίσκεται στη συνοικία Μεταμόρφωση του Βόλου κατασκευάστηκε λίγο μετά το 1930 από την εταιρεία καπνών «America Tobbaco». Στις 5/3/2013 με απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το κτίριο παραχωρήθηκε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και έχει χαρακτηρισθεί ως διατηρητέο από το υπουργείο Πολιτισμού.

Το κτίριο της «Κίτρινης Αποθήκης» θα στεγάσει το «Τechnopolis Ιάσων» Innovation Hot Spot και έχει ως σκοπό να υποστηρίξει τους ερευνητικούς τομείς, που συνδέονται άμεσα με τη βιομηχανική και γεωργική παραγωγή στη Θεσσαλία, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών από νέους επιστήμονες και στη στήριξη συνεργασιών με επιχειρήσεις της Θεσσαλίας σε δυναμικούς τομείς της οικονομίας ώστε να συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση της απασχόλησης. Η αποκατάσταση του κτιρίου της «Κίτρινης Αποθήκης» θα συμβάλει στην αναβάθμιση της περιοχής, ενώ η ανάδειξη του διατηρητέου χαρακτήρα του κτιρίου σε συνδυασμό με το γεγονός ότι τμήμα του ισογείου και του υπογείου θα μετατραπούν σε χώρο έκθεσης και μνήμης για την ιστορία του κτιρίου (ειδικά κατά τη διάρκεια της Γερμανικής Κατοχής 1941-1944, που χρησιμοποιήθηκε ως χώρος φυλακής, βασανιστηρίων και εκτελέσεων) και του καπνού θα έχει θετικό αντίκτυπο γενικότερα στον πληθυσμό της πόλης, επειδή η «Κίτρινη Αποθήκη» διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη ζωή της τοπικής κοινωνίας του Βόλου. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 10.500.000,00€.

Επειδή ο κύριος του έργου (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) δεν διαθέτει την αναγκαία στελεχιακή επάρκεια για την υλοποίησή του και προκειμένου να διασφαλιστεί η άρτια και ασφαλής κατασκευή του, αναθέτει στην Περιφέρεια Θεσσαλίας την υλοποίηση του εν λόγω έργου.

Πώς θα διαμορφωθούν οι χώροι 

Η «Κίτρινη Αποθήκη» είναι ένα πενταόροφο κτίριο με υπόγειο, έχει συνολικό μεικτό εμβαδόν 7.356 τ.μ.

Η «Κίτρινη Αποθήκη» έχει συνολική μεικτή επιφάνεια δόμησης 7.356 τ.μ. εκ των οποίων οι ωφέλιμοι χώροι θα ανέρχονται σε 5.986 τ.μ. και αναλύονται ως εξής:

– Χώροι Διοίκησης: 388 τ.μ.

– Χώροι Ερευνητικού Προσωπικού/Μελών ΔΕΠ: 804 τ.μ.

– Χώροι Διδασκαλίας: 674 τ.μ.

– Ερευνητικά Εργαστήρια: 1.584 τ.μ.

– Θερμοκοιτίδα Επιχειρηματικότητας Καινοτομίας: 522 τ.μ.

– Εκθεσιακοί Χώροι: 201 τ.μ.

– Λοιποί Βοηθητικοί Χώροι: 297 τ.μ.

– Υπόγειοι Χώροι Η/Μ Εγκαταστάσεων: 317 τ.μ.

– Κλιμακοστάσια – Χώροι Κυκλοφορίας: 1.200 τ.μ.

Το κτίριο της «Κίτρινης Αποθήκης» θα στεγάσει το «Technopolis Ιάσων» Innovation Hot Spot και έχει ως σκοπό να υποστηρίξει τους ερευνητικούς τομείς που συνδέονται άμεσα με τη βιομηχανική και γεωργική παραγωγή στη Θεσσαλία και στους οποίους υπάρχει σημαντική συγκέντρωση υψηλής τεχνογνωσίας, καινοτομίας, μοναδικότητας, εξωστρέφειας, και δυνατότητας ανάπτυξης νέων αγορών.

Στόχος του Technopolis Ιάσων: Innovation Hot Spot θα είναι η συνεργασία και η παροχή υπηρεσιών σε παραγωγικούς φορείς σε επιλεγμένους τομείς στους οποίους η Θεσσαλία διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη θέση θα έχει η ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων στις περιοχές εφαρμογής της παραγόμενης γνώσης και τεχνολογίας μέσα από την ίδρυση εταιρειών – τεχνοβλαστών, αλλά και την κατοχύρωση των προϊόντων και υπηρεσιών και την πιθανή μετέπειτα μεταφορά τους στη βιομηχανία μέσω σχετικών συμφωνιών προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας (license agreements). Απώτερος σκοπός είναι η δημιουργία νέων καινοτόμων τεχνολογικών επιχειρήσεων (start-up, spin off), κέντρων ανάπτυξης προϊόντων και εγκαταστάσεων κοινής χρήσης και μείωσης επενδυτικού ρίσκου (competence centers και risk-sharing facilities).

Το Technopolis Ιάσων Innovation Hot Spot, μέσω της δομής ΜΟΚΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, θα προσφέρει στους νέους επιστήμονες ή σε ομάδες που θέλουν να δουν την ιδέα τους να αποκτά εξωστρεφή προσανατολισμό και να βρίσκει διέξοδο στην πραγματική αγορά, τη δυνατότητα να αναδείξουν και να εξελίξουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια, ανταλλάσσοντας τεχνογνωσία, αξιοποιώντας τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία αναπτύσσοντας το επαγγελματικό τους ανθρωποδίκτυο και θα προσφέρει σύγχρονο χώρο δημιουργικής συνεργασίας στο επίκεντρο του οικοσυστήματος καινοτομίας στο κτίριο της «Κίτρινης Αποθήκης».

Με αυτή την έννοια εκτιμάται ότι θα συμβάλει στην ανάπτυξη εκατοντάδων νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών από νέους επιστήμονες και στη στήριξη συνεργασιών με επιχειρήσεις της Θεσσαλίας σε δυναμικούς τομείς της οικονομίας.

Κατερίνα Τασσοπούλου (Θεσσαλία)