Με το μοντέλο των μικρών αιολικών πάρκων αναπτύσσονται τα έργα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην περιοχή του νομού Τρικάλων, ως επί το πλείστον ισχύος 3 MW πλην ενός που φτάνει τα 21 MW.

Πρόκειται για νέες επενδύσεις στους Δήμους Μετεώρων και Πύλης που θα φέρουν από μία ανεμογεννήτρια εκτός από μία μονάδα που θα αποτελείται από πέντε μονάδες.

Αναλυτικά:

1. Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μέγιστης ισχύος παραγωγής 21 MW στη θέση «ΤΡΙΓΙΑ», της ΔΕ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, του Δήμου ΜΕΤΕΩΡΩΝ, της εταιρείας με την επωνυμία «GREENFIELD WIND ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «GREENFIELD WIND».

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ: 5

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ: 25 έτη (έως 16.02.2046)

2. Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μέγιστης ισχύος παραγωγής 3 MW στη θέση «ΜΠΑΤΗΣ», των ΔΕ ΑΙΘΗΚΩΝ και ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ, των Δήμων ΠΥΛΗΣ και ΜΕΤΕΩΡΩΝ αντίστοιχα, της εταιρείας με την επωνυμία «HIGH VOLTAGE ENERGY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «HIGH VOLTAGE ENERGY»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ 1 , 0

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ: 25 έτη (έως 17.02.2046)

3. Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μέγιστης ισχύος παραγωγής 3 MW στη θέση «ΨΗΛΩΜΑ», της ΔΕ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, του Δήμου ΜΕΤΕΩΡΩΝ, της εταιρείας με την επωνυμία «WIND ENERGY FACILITY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «WIND ENERGY FACILITY»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ: 1

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ: 25 έτη (έως 17.02.2046)

4. Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μέγιστης ισχύος παραγωγής 3 MW στη θέση «ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ», των ΔΕ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ και ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ, του Δήμου ΜΕΤΕΩΡΩΝ, της εταιρείας με την επωνυμία «WIND ENERGY FACILITY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «WIND ENERGY FACILITY»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ: 0 , 1

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ: 25 έτη (έως 17.02.2046)

5. Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μέγιστης ισχύος παραγωγής 3 MW στη θέση «ΤΣΟΥΜΑ», των ΔΕ ΑΙΘΗΚΩΝ και ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ, των Δήμων ΠΥΛΗΣ και ΜΕΤΕΩΡΩΝ αντίστοιχα, της εταιρείας με την επωνυμία «WIND ENERGY FACILITY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «WIND ENERGY FACILITY»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ: 1 , 0

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ: 25 έτη (έως 17.02.2046)

6. Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μέγιστης ισχύος παραγωγής 3 MW στη θέση «ΠΛΑΓΙΑ», των ΔΕ ΑΙΘΗΚΩΝ και ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, των Δήμων ΠΥΛΗΣ και ΜΕΤΕΩΡΩΝ αντίστοιχα, της εταιρείας με την επωνυμία «WIND ENERGY FACILITY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «WIND ENERGY FACILITY»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ: 1 , 0

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ: 25 έτη (έως 17.02.2046)

Αντιδράσεις κατοίκων

Οι παραπάνω επενδύσεις προκαλούν και αντιδράσεις.

Το Δίκτυο Φορέων Πολιτών για την Προστασία του Ασπροποτάμου απευθύνει ανοιχτή επιστολή στην τοπική κοινωνία και κυρίως τα Δημοτικά Συμβούλια των Δήμων Πύλης και Μετεώρων για να θέσει στην προσοχή τους το θέμα της εγκατάστασης των αιολικών στα όρια των Δήμων τους.

Όπως, μεταξύ άλλων, αναφέρει: "οι πρόσφατες χορηγήσεις αδειών συνιστούν αδιαμφισβήτητα μια αρνητική εξέλιξη και ένα βήμα προς την πραγματοποίηση των καταστροφικών σχεδίων που απεργάζονται κάποιοι για τον ορεινό όγκο των Δήμων Μετεώρων και Πύλης, έρχονται σε ευθεία αντίθεση με όσα αποφασίστηκαν ομόφωνα στα δημοτικά συμβούλια των Δήμων για τους οποίους προορίζονται και παραβλέπουν την βούληση της τοπικής κοινωνίας, όπως αυτή εκφράστηκε μέσα από τις νόμιμες δημοκρατικές διαδικασίες υποβαθμίζοντας το ρόλο των τοπικών αρχών.

Πρόκειται για μια ευθεία επίθεση στο δικαίωμα των τοπικών κοινωνιών να αποφασίζουν για τον τόπο τους."

Λ.Ε. thessaliaeconomy.gr (με πληροφορίες από trikkipress.gr)