Ένας από τους μεγαλύτερους Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς στην Ελλάδα, ο οποίος θα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τον θεσσαλικό κάμπο, έλαβε πρόσφατα τη βεβαίωση παραγωγού από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ). 

Πρόκειται για Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 275 MW της CENTRAL GREECE DEVELOPMENT 1 Μ IKE στο Μεγάλο Μοναστήρι του νομού Λάρισας σε μια έκταση περίπου 4.000 στρ.

Ο Φωτοβολταϊκός σταθμός της CENTRAL GREECE DEVELOPMENT 1 Μ IKE βρίσκεται εξολοκλήρου σε ιδιωτική γη κι αναμένεται σύντομα να λάβει την περιβαλλοντική αδειοδότηση του, αλλά και τους όρους για την μετέπειτα διασύνδεση του με το Ενεργειακό Σύστημα της Χώρας, μέσω της κατασκευής νέου ιδιωτικού Σταθμού ανύψωσης στην Υψηλή Τάση.

Η ανάπτυξη του εν λόγω πάρκου είναι μια σύμπραξη Ελληνικών και Ολλανδικών συμφερόντων μέσω της εταιρείας Solar Energy Works, η οποία διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη Φωτοβολταϊκών Σταθμών. 

Ζ.Η. thessaliaeconomy.gr

* φωτογραφία αρχείου