Πράσινο φως έλαβε από την Περιφερειακή Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Θεσσαλίας ο Υδροηλεκτρικός Σταθμός ισχύος 1,36ΜW, ιδιοκτησίας Βασιλείου Τολούδη, που πρόκειται να κατασκευαστεί στο ρέμα «Κακόρεμα» στην Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου του Δήμου Πύλης (Ν. Τρικάλων) της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Το τέλος του ρέματος Κακόρεμα συμβάλει στο ρέμα Καμιναΐτικο στο ύψος του Νεραϊδοχωρίου. Το Καμιναΐτικο ρέμα εκβάλλει στον άνω Αχελώο, ανάντη της θέσης του φράγματος Μεσοχώρας.

Σύμφωνα με την έγκριση, οι επεμβάσεις στο πεδίο, μετά την αποκατάσταση όλων των παρεμβάσεων που θα προκληθούν από την  κατασκευή του έργου, καθίστανται ελάχιστες και πλήρως αναστρέψιμες.

Για την ΜΠΕ του έργου δεν έχουν κατατεθεί ενστάσεις στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο, ή στην Επιτροπή Περιβάλλοντος.

Λ.Ε. thessaliaeconomy.gr