Τα διάσημα street food markets του Λονδίνου και του Βερολίνου πιθανόν τα έχετε επισκεφθεί. Φαίνεται λοιπόν πως η χώρα μας αποκτά μετά από αρκετό καιρό νομοθετικό καθεστώς για την λειτουργία τους. Ειδικότερα, το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό της οργάνωσης και λειτουργίας των λαϊκών αγορών και υπαίθριου εμπορίου ήδη βρίσκεται σε διαβούλευση.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του νομοσχεδίου, "επιτρέπεται η ανάπτυξη των επιχειρήσεων παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους και κινητών καντινών σε δημόσιο ή δημοτικό (ιδιόκτητο ή μισθωμένο) ή ιδιωτικό υπαίθριο χώρο. Η διάθεση των θέσεων δραστηριοποίησης και η χορήγηση της άδειας γίνονται με προκήρυξη του δήμου μέσω ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο την υψηλότερη οικονομική προσφορά".

ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ

Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, "η διάρκεια χορήγησης άδειας δραστηριοποίησης είναι από 1 μήνα έως 3 έτη με δικαίωμα ανανέωσης. Ο κάτοχος ανανεώνει τη θέση δραστηριοποίησης που κατέχει για ίδιο χρονικό διάστημα, αποδεχόμενος το οικονομικό τίμημα που του προτείνει ο Δήμος. Σε διαφορετική περίπτωση, η θέση επαναπροκηρύσσεται με τιμή εκκίνησης του πλειοδοτικού διαγωνισμού το ανωτέρω προσφερθέν τίμημα. Η παρασκευή και πώληση έτοιμου φαγητού και ποτών επί του δρόμου, επιτρέπεται μόνο με τήρηση των όρων υγιεινής και ασφάλειας για τη διάθεση προϊόντων τροφίμων."

ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

"Αρμόδιος φορέας λειτουργίας των εν λόγω αγορών είναι ο οικείος Δήμος, ο οποίος αναλαμβάνει την έκδοση του Κανονισμού Λειτουργίας, την κατάρτιση τοπογραφικού διαγράμματος, την προκήρυξη θέσεων και λοιπές υποστηρικτικές υπηρεσίες, όπως υπηρεσίες καθαριότητας, φύλαξης, διαφήμισης και τουριστικής προβολής. Ο φορέας λειτουργίας μπορεί να αναθέτει την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών σε εξωτερικούς συνεργάτες/ιδιώτες. Η λειτουργία του χώρου παρασκευής και πώλησης έτοιμου φαγητού και ποτών δύναται να ανατίθεται σε φορέα που προκύπτει από τη σύμπραξη Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου", αναφέρει το εν λόγω άρθρο

ΟΙ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ

"Η απόσταση του χώρου παρασκευής και πώλησης έτοιμου φαγητού από τα άκρα των δημοτικών και λαϊκών αγορών δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των 200 μέτρων, στους δήμους του λεκανοπεδίου Αττικής και σε δήμους με πληθυσμό πάνω από 50.000 κατοίκους. Σε κάθε άλλη περίπτωση η ανωτέρω απόσταση δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των 100 μέτρων", καταλήγει το άρθρο 21 του νομοσχεδίου.

Νικόλας Ταμπακόπουλος fnB