Καμιά σχέση με όσα ισχυρίζονταν το πρωί της Τρίτης στους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Τρικάλων ο οικονομικός διευθυντής της ΕΑΣ Ιωάννης Πολύζος, δεν έχει ο αριθμός των οφειλών της Ένωσης προς τρίτους. Τα χρέη που ανέρχονται πια σε δυσθεώρητα ύψη και ξεπερνούν κατά πολύ τον τζίρο της επιχείρησης, έχουν φτάσει στα 34,7 εκ. ευρώ! Η αποκάλυψη των τελικών οφειλών όπως αυτές αποτυπώνονται στο σχέδιο εξυγίανσης, καθιστά προφανή και την πρεμούρα των διοικούντων την ΕΑΣ Τρικάλων να αποκρύψουν την αίτηση υπαγωγής της επιχείρησης στην προπτωχευτική διαδικασία και μαζί  τις δικές τους ευθύνες για την πορεία του αγροτικού συνεταιρισμού προς την άβυσσο.

Το σημερινό δημοσίευμα του Capital.gr είναι αποκαλυπτικό

"Τις συνολικές υποχρεώσεις ύψους 34,7 εκατ. ευρώ αδυνατεί να εξυπηρετήσει η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ) Τρικάλων που έχει ζητήσει την επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης, την οποία το Πολυμελές Πρωτοδικείο Τρικάλων θα εξετάζει στις 3 Απριλίου.

Σύμφωνα με το σχέδιο της συμφωνίας εξυγίανσης, που έχει εξασφαλίσει το Capital.gr, η τραπεζική ασφυξία, η συρρίκνωση των επιχορηγήσεων, η αύξηση του κόστους ενέργειας και παραγωγής και η αύξηση της φορολογίας των αγροτών έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα ρευστότητας στην Ένωση που ιδρύθηκε το 1930.

Η ΕΑΣ Τρικάλων, που ελέγχει με πλειοψηφικό ποσοστό τη συνεταιριστική βιομηχανία γάλακτος Τρίκκη,   δραστηριοποιείται στην εκκόκκιση βαμβακιού, στην εμπορία φυτοφαρμάκων, στην παροχή υπηρεσιών ασφάλισης και ελέγχει τη βιομηχανία ζωοτροφών Agroviz, όπως και την οξοποιία Μετέωρα (που παράγει το ομώνυμο ξύδι).

Ανήκει στους τρεις μεγαλύτερους ελληνικούς συνεταιρισμούς, σε επίπεδο κύκλου εργασιών, ο οποίος, κατά το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2016 συρρικνώθηκε σε 16,1 εκατ. ευρώ (από 27,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2016). Το πρώτο εξάμηνο, παρουσίασε ζημιές 976,6 χιλιάδων ευρώ, με τη βασική πηγή εσόδων να προέρχεται από την εκκόκκιση και την εμπορία βαμβακιού.

Οι υποχρεώσεις

Από το σύνολο των υποχρεώσεων 34,7 εκατ. ευρώ, τα 25,6 εκατ. ευρώ σχετίζονται με τραπεζικό δανεισμό από τις τράπεζες Πειραιώς (17,2 εκατ.) και Αγροτική, σύμφωνα με τα μεγέθη μέχρι τις 30 Νοεμβρίου.

Ακόμη, η ΕΑΣ Τρικάλων οφείλει στο Δημόσιο (ΔΟΥ, Ασφαλιστικά Ταμεία) περίπου 526 χιλιάδες ευρώ, ενώ περίπου 170 εργαζόμενοι έχουν λαμβάνειν 117,1 χιλιάδες ευρώ. Εμφανίζει οφειλές 1,22 εκατ. ευρώ προς προμηθευτές (χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις), 1,15 εκατ. ευρώ που συνδέονται με γραμμάτια και επιταγές και περίπου 6 εκατ. ευρώ σε λοιπούς ανέγγυους πιστωτές. 

Ουσιαστικά, το 73% των υποχρεώσεων είναι προς τις δύο τράπεζες, ενώ το 17,47% προς τους λοιπούς πιστωτές.

Όπως αναφέρεται στην συμφωνία εξυγίανσης, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές στο επόμενο βραχυπρόθεσμο διάστημα υπερβαίνουν κατά πολύ τα ταμειακά της διαθέσιμα, γεγονός το οποίο θα οδηγούσε στην παύση λειτουργίας της ΕΑΣ, εάν δεν εγκριθεί η συμφωνία.

Η εταιρεία, που διαθέτει περιουσιακά στοιχεία με αξία 19,9 εκατ. ευρώ, αδυνατεί να λάβει νέο βραχυπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό, επιδιώκοντας τη ρύθμιση των χρεών της σε βάθος δεκαετίας.

Πώς θα εξυγιανθεί

Η ΕΑΣ Τρικάλων εκτιμά ότι θα καταφέρει να ανακάμψει, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση της εξωστρέφειας (εξάγει ήδη το 95% των προϊόντων της). Επιδιώκει ακόμη την ενίσχυση του μεριδίου της στην αγορά, την αύξηση της δυναμικότητας στην εκκόκκιση βαμβακιού και την επανένταξη της οξοποιίας και της Agroriz, καθώς οι δύο αυτές δραστηριότητες έχουν αποσχισθεί.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ένωση προτείνει :

- Αποπληρωμή σε μία δεκαετία και λήψη περιόδου χάριτος ενός έτους, ποσού 17,2 εκατ. ευρώ προς την Πειραιώς.

- Διαγραφή του 80% δανείου 8,4 εκατ. ευρώ προς την ΑΤΕ bank και αποπληρωμή του σε βάθος δεκαετίας.

- Αποπληρωμή σε δύο χρόνια των εργαζομένων.

- Αποπληρωμή του ΙΚΑ σε 12 μηνιαίες δόσεις.

-  Εξόφληση του Δημοσίου εντός της πρώτης περιόδου.

- Εξόφληση της ΔΕΗ (356,6 χιλ. ευρώ) σε 48 μηνιαίες δόσεις.

 Η ΕΑΣ εκτιμά ότι από το δεύτερο έως και το δέκατο χρόνο της περιόδου ισχύος της συμφωνίας εξυγίανσης θα παρουσιάσει, κατά μέσο όρο, ρυθμό αύξηση πωλήσεων περίπου 5%. Προβλέπει ακόμη ότι ο ρυθμός αύξησης κόστους θα διαμορφωθεί, κατά μέσο όρο, σε 8%, ενώ τα ebitda, όπως εκτιμά, θα ενισχυθούν σε περίπου 2,5 εκατ. ευρώ σε μία δεκαετία.

dimitris.delevegos@capital.gr