Ισχυρή ανάπτυξη πωλήσεων κατέγραψε η θεσσαλική γαλακτοβιομηχανία La Farm στη διάρκεια του 2019 σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση, όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις που δημοσίευσε. Υπενθυμίζεται ότι η La Farm άλλαξε πρόσφατα διοίκηση, με την εταιρεία να περιέρχεται, με ισχυρό πλειοψηφικό ποσοστό, στον Βαγγέλη Πλεξίδα, μετά από μία διελκυστίνδα που προηγήθηκε μεταξύ των μετόχων.

Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης, το 2019 ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 13,61%, αγγίζοντας τα 54 εκατ. ευρώ. Η αύξηση του τζίρου προήλθε από τη σημαντική ενίσχυση των πωλήσεων της εταιρείας στην ευρωπαϊκή αγορά, από τα 33,95 εκατ. ευρώ το 2018 στα 43,64 εκατ. ευρώ το 2019, ενώ αντίθετα πτωτικά κινήθηκαν οι πωλήσεις στην εγχώρια αγορά, που υποχώρησαν από τα 13,58 εκατ. ευρώ στα 10,36 εκατ. ευρώ.

Πάντως, παρά την αύξηση του τζίρου της La Farm, η σημαντική αύξηση του κόστους πωλήσεων, από τα 42,81 εκατ. ευρώ το 2018 στα 49,88 εκατ. ευρώ το 2019, οδήγησε σε μείωση της κερδοφορίας, με το μικτό κέρδος να υποχωρεί κατά 12,75% στα 4,11 εκατ. ευρώ (2018: 4,71 εκατ.), τα κέρδη προ φόρων κατά 41,73% στα 1,36 εκατ. ευρώ (2018: 2,33 εκατ.) και τα κέρδη μετά από φόρους κατά 38,77% στα 971.527 ευρώ (2018: 1,59 εκατ.).

Αύξηση του προσωπικού

Αξίζει να σημειωθεί ότι σημαντική ήταν η ανάπτυξη της εταιρείας σε επίπεδο προσωπικού, καθώς στις 31 Δεκεμβρίου απασχολούσε συνολικά 105 άτομα, έναντι 79 έναν χρόνο νωρίτερα, εκ των οποίων τα 75 ανήκαν στο εργατοτεχνικό προσωπικό (έναντι 60 το 2018) και οι υπόλοιποι 30 ανήκαν στο διοικητικό προσωπικό (έναντι 19 το 2018).

Σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις εξαιτίας της πανδημίας, σύμφωνα με όσα αναφέρει η διοίκηση της εταιρείας, λόγω του αντικειμένου δραστηριότητάς της, η κρίση μέχρι τώρα δεν έχει επιφέρει δυσμενείς επιπτώσεις στο επίπεδο δραστηριότητας, αν και είναι δύσκολο να προσδιοριστεί η κατάσταση που θα διαμορφωθεί μέχρι το τέλος της χρήσεως 2020.

Στο βασικό σενάριο πρόβλεψης της διοίκησης περιλαμβάνεται η εκτίμηση πως οι επιπτώσεις δεν θα είναι σημαντικές, ενώ από τη χρήση 2021 η εταιρεία θα μπορέσει να συνεχίσει την ανοδική της πορεία.

Σπύρος Πιστικός Food Reporter