Νέες προσλήψεις πτυχιούχων ανακοίνωσε ο θεσσαλικός όμιλος “Ελληνικά Γαλακτοκομεία Α.Ε.” για το εργοστάσιο του ομίλου στα Τρίκαλα.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν στην επιχειρηματική αγγελία που δημοσιεύει η εταιρεία στο thessaliaeconomy.gr (κάτω δεξιά).