Προ των πυλών βρίσκεται η επανεκκίνηση της επένδυσης της ΔΕΗ για την ολοκλήρωση του έργου του φράγματος Μεσοχώρας, μετά την ομόφωνη γνωμοδότηση του ΚΕΣΥΧΩΘΑ (Κεντρικό Συμβούλιο Χωροταξικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων)  ότι το Υδροηλεκτρικό Έργο (ΥΗΕ) Μεσοχώρας στον ποταμό Αχελώο είναι συμβατό με τον Εθνικό και Περιφερειακό Χωροταξικό Σχεδιασμό.

Το έργο αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για τη ΔΕΗ, καθώς ειδικά σήμερα, την εποχή της απολιγνιτοποίησης και της στροφής στην πράσινη ενέργεια, ένα υδροηλεκτρικό φράγμα μπορεί να αντικαταστήσει ένα ή δυο μεσαία ή μικρά εργοστάσια λιγνίτη, αυξάνει τον πράσινο χαρακτήρα της ΔΕΗ και βέβαια μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο για τις ανάγκες της χώρας σε ηλεκτρική καθαρή ενέργεια.

 Η θετική γνωμοδότηση του ΚΕΣΥΧΩΘΑ αποτελεί το πρώτο βήμα για τη σύνταξη και υποβολή από τη ΔΕΗ Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και την έκδοση της νέας Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ). Σημειώνεται ότι η προηγούμενη ΑΕΠΟ, η οποία εκδόθηκε το 2017 με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, ακυρώθηκε με την απόφαση 2230/2020 του Συμβουλίου της Επικρατείας, γιατί δεν είχε επανεξεταστεί αν ήταν  συμβατή με τις αναθεωρήσεις των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών τον Δεκέμβριο του 2017 και του Περιφερειακού Χωροταξικού Σχεδίου Θεσσαλίας τον Οκτώβριο του 2019.

Πλέον εφόσον η μελέτη είναι συμβατή με το Χωροταξικό, εκλείπει το εμπόδιο που υπήρχε και ανοίγει ο δρόμος για την έκδοση νέας Απόφασης (ΑΕΠΟ) ώστε να ξαναξεκινήσει η επένδυση της ΔΕΗ.

Εκτιμάται, αναφέρουν πληροφορίες από τη ΔΕΗ, ότι θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διαβούλευσης με την Περιφέρεια και τους άλλους φορείς μέχρι το Σεπτέμβριο ώστε να εκδοθεί η νέα Απόφαση  Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων μέχρι τότε. Έτσι η ΔΕΗ θα μπορεί από το φθινόπωρο να ξεκινήσει τις απαλλοτριώσεις και ο Δήμος Πύλης να προχωρήσει τη μετεγκατάσταση.

Θα ακολουθήσουν έργα συντήρησης του φράγματος από τη ΔΕΗ, που έχουν σταματήσει εδώ και χρόνια, ενώ το σύνολο των επενδύσεων που πρέπει να γίνουν για να ολοκληρωθεί ανέρχονται σε 80 εκατ. ευρώ τα επόμενα δύο χρόνια. Στόχος είναι το έργο να μπορεί να λειτουργήσει από το 2024.

Τα οφέλη του έργου

Από τη λειτουργία του ΥΗΕ Μεσοχώρας θα προκύψουν σημαντικά κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο όπως:

– Παραγωγή καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας μη εξαρτώμενη από τον λιγνίτη ή το πετρέλαιο 362 GWh ετησίως, με αποτέλεσμα τον περιορισμό της εκπομπής ρύπων οξειδίων αζώτου, θείου και άνθρακος στην ατμόσφαιρα, της κατανάλωσης των αποθεμάτων στερεών καυσίμων της χώρας και τη μείωση των εισαγόμενων καυσίμων.

– Αποθήκευση νερού, εμπλουτισμός υδροφόρου ορίζοντα και καθοριστική συμβολή στην αντιπλημμυρική προστασία των γύρω περιοχών, λόγω της σημαντικής αποθηκευτικής ικανότητας 250 εκατ. m3 νερού ετησίως.

– Αποφυγή εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) της τάξεως των 400.000 τόνων ετησίως.

– Συνεισφορά στην ικανοποίηση των συνεχώς αυξανόμενων αναγκών της χώρας σε ηλεκτρική ενέργεια, κυρίως κατά τους θερινούς μήνες και κατ’ επέκταση στην ενίσχυση της ευστάθειας και την αύξηση της εφεδρείας στο Ηπειρωτικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα.

H ταυτότητα του έργου

Το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας βρίσκεται στον άνω ρου του ποταμού Αχελώου, κοντά στο χωριό Μεσοχώρα, και αποτελεί την πρώτη βαθμίδα αξιοποιήσεώς του.  Το έργο της Μεσοχώρας είναι υδροενεργειακό  και μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα και ανεξάρτητα από την εκτροπή ή όχι του Αχελώου προς τη Θεσσαλική πεδιάδα. Υπολείπονται ορισμένα συμπληρωματικά έργα για το κλείσιμο του φράγματος καθώς και η μεταφορά του οικισμού Μεσοχώρας.

Αποτελείται από :

Ι.Το Φράγμα Μεσοχώρας (Ύψος 150 μ. – Μήκος 240 μ. – Χωρητικότητα : 228 εκατ. μ3 νερού),

ΙΙ. Την Σήραγγα Προσαγωγής (Μήκος 7,4 χιλιόμετρα – Κυκλική διατομή 6,3 μ.) και

ΙΙΙ. Τον Υδροηλεκτρικό Σταθμό Γλύστρας (2 στρόβιλοι FRANCIS 90 MW – Ετήσια παραγωγή ενέργειας 384 GWh).

Η κατασκευή του έργου άρχισε το 1986 και ουσιαστικά περατώθηκε τον Απρίλιο του 2001. Η σημαντική καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των εργασιών και την έναρξη λειτουργίας του ΥΗΕ Μεσοχώρας οφείλεται ως γνωστόν βασικά στο γεγονός ότι το έργο ήταν συνδεδεμένο με τα έργα εκτροπής του π. Αχελώου προς Θεσσαλία.

Λ.Ε. thessaliaeconomy.gr (με πληροφορίες από Μαρίνα Πρωτονοταρίου mononews.gr)