Ενεργειακές μπίζνες από τον Δήμο Λαρισαίων για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Ήδη την μεγάλη Δευτέρα ο δήμαρχος της πόλης Απόστολος Καλογιάννης υπέγραψε με το ΚΑΠΕ σύμβαση συνεργασίας με απώτερο σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος μέσω βιοαερίου από καύση σιτοκαλαμιών κ.λ.π. ενώ προααναγγέλεται και η δημιουργία φωτοβολαταίκού πάρκου από την δημοτική επιχείρηση ύδρευσης αποχέτευσης (ΔΕΥΑΛ).

Το σχετικό δελτίο Τύπου του Δήμου Λάρισας αναφέρει:

Τον προσδιορισμό του δυναμικού της βιομάζας και στην ανάλυση της σκοπιμότητας ενεργειακής αξιοποίησης βιομάζας και βιοαερίου προβλέπει η προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Λαρισαίων και Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ). 

Η σχετική προγραμματική σύμβαση υπεγράφη στην Αθήνα μεταξύ του δημάρχου Λαρισαίων και του Γενικού Διευθυντή του ΚΑΠΕ κ. Βασίλη Κίλια, παρουσία του προέδρου του Κέντρου κ. Τσολακίδη.  

Απώτερος στόχος είναι η δημιουργία μονάδας βιοαερίου στα διοικητικά όρια του Δήμου Λαρισαίων η οποία θα παράγει ηλεκτρικό ρεύμα μέσω αναερόβιας χώνευσης της υπολειμματικής βιομάζας αγροτικής προελεύσεως, των αποβλήτων δηλαδή των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των κτηνοτροφικών μονάδων της περιοχής μας.

Τα οργανικά γεωργικά υπολείμματα, τα οποία υπάρχουν σήμερα σε περίσσεια στον Δήμο Λαρισαίων, ως επί το πλείστον δεν διαχειρίζονται με τον πλέον βέλτιστο περιβαλλοντικά τρόπο όπως για παράδειγμα, η κακή πρακτική καύσης των σιτοκαλαμιών με τις γνωστές δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Εκτός της παραγωγής “καθαρής” ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) θα υπάρξουν σημαντικά πλεονεκτήματα για το Δήμο Λαρισαίων όπως:

1. Αξιοποίηση και ορθή περιβαλλοντική διαχείριση των οργανικών αποβλήτων της περιοχής του Δήμου Λαρισαίων παράγοντας μηδενικούς πρόσθετους ρύπους

2. Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (μεθανίου και διοξειδίου του άνθρακα). Συγκεκριμένα από μονάδα βιοαερίου δυναμικότητας ~1 MW έναντι μονάδας που λειτουργεί με συμβατικά καύσιμα εξοικονομούνται ~6.000 τόνοι CO2

3. Αποφυγή μόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα. Μείωση των παθογόνων οργανισμών (προερχόμενων από οργανικά και ζωικά υποπροϊόντα), καθώς και μείωση των οσμών και της περιβαλλοντικής ρύπανσης που προκαλεί η υφιστάμενη ανεξέλεγκτη διάθεσή τους στο έδαφος χωρίς προηγούμενη επεξεργασία. 

4. Κάθε μονάδα βιοαερίου παράγει ποσότητα υγρού βιολογικού λιπάσματος (σαν παραπροϊόν), αρκετή ώστε να καλύψει την οργανική λίπανση 5.000 – 10.000 στρεμμάτων.

5. Αυξημένη απόδοση λίπανσης, (αύξηση της απορρόφησης των θρεπτικών στοιχείων από τις καλλιέργειες με αποτέλεσμα την αύξηση της απόδοσης και εξοικονόμηση ενέργειας με χρήση λιγότερων χημικών λιπασμάτων )

6. Εξοικονόμηση χρημάτων στον αγροτικό πληθυσμό της περιοχής.

7. Ενίσχυση της εθνικής οικονομίας καθώς το 50% περίπου του κόστους κατασκευής έργων βιομάζας/βιοαερίου γίνεται από ελληνικές τεχνικές εταιρείες.

8. Τεράστια κοινωνικά και οικονομικά οφέλη, εφόσον μία μονάδα βιομάζας/ βιοαερίου με την εφοδιαστική αλυσίδα που δημιουργεί επιδρά άμεσα στην μικροοικονομία της περιοχής εγκατάστασης της μονάδας.

9. Άμεση εξασφάλιση θέσεων εργασίας. Μια μονάδα Βιομάζας/βιοαερίου για να λειτουργήσει χρειάζεται περίπου 10 άτομα προσωπικό

Σημειώνεται ότι  μεσοπρόθεσμος σχεδιασμός της δημοτικής αρχής, αφορά στη μείωση των λειτουργικών δαπανών του δήμου αλλά και της ΔΕΥΑΛ. Ο σχεδιασμός ανάπτυξης φωτοβολταϊκού πάρκου από τη ΔΕΥΑΛ, η σχεδιαζόμενη προκήρυξη του έργου αξιοποίησης του βιοαερίου στον ΧΥΤΑ όπως και η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε οροφές σχολείων συνθέτουν την δέσμη μέτρων και παρεμβάσεων στο τομέα αξιοποίησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Με αυτά τα προγράμματα ο Δήμος Λαρισαίων θα ρευματοδοτήσει κοινωνικές του δομές, ενώ στο μέλλον θα εξετασθεί και η δωρεάν ρευματοδότηση των ευπαθών ομάδων.