Μία ακόμα μονάδα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από βιοαέριο που θα παράγεται από οργανικά απόβλητα πρόκειται να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει στη Θεσσαλία και συγκεκριμένα στην περιοχή της Ποταμιάς Ελασσόνας του νομού Λάρισας.

 Η νέα μονάδα, ισχύος 998KW, πρόκειται να εγκατασταθεί σε συνολική έκταση 34 στρεμμάτων στην οποία θα κατασκευαστούν οι απαραίτητες κτιριακές και υποστηρικτικές εγκαταστάσεις για τη λειτουργία της. 

 Ιδιοκτήτρια εταιρεία είναι η “ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” την οποία αποτελούν 11 επενδυτές από τη Λάρισα και την περιοχή της Ελασσόνας.

Λ.Ε. thessaliaeconomy.gr

*φωτογραφία αρχείου