Σε ανατροπή φαίνεται ότι οδηγείται στο προσεχές διάστημα η αγορά αθλητικών ειδών. Κι αυτό γιατί οι δύο κυρίαρχοι λιανέμποροι που είναι η Intersport του ομίλου Φουρλή και ο όμιλος Cosmos που έχει εξαγοραστεί από τη JD Plc και διαθέτει τα εμπορικά σήματα Cosmos Sport, Sneaker 10, Slam Dunk, Rundom και JD Sports, μάχονται τρόπον τινά για την πρώτη θέση στην αγορά. 

Έως αυτήν τη στιγμή η Intersport κυριαρχεί από πλευράς τζίρου, ο οποίος το 2022 ήταν 184,3 εκατ. ευρώ (+10,6% σε σύγκριση με το 2021). Στο δίκτυο της Intersport μετά την αποεπένδυση από την Τουρκία, εντάσσονται πλέον 107 καταστήματα. Να σημειωθεί ότι ο κύκλος εργασιών για την Intersport στο πρώτο εξάμηνο του 2023 ήταν αυξημένος κατά 2% στα 82,8 εκατ. ευρώ από 81,2 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2022, γεγονός που δείχνει την τάση για περαιτέρω ανάπτυξη του τζίρου στο τέλος του έτους και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η αγορά αθλητικών κινείται εντονότερα στο δεύτερο εξάμηνο της χρονιάς λόγω έναρξης του σχολικού έτους και της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων. 

Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι στην περίπτωση της Intersport ο προαναφερόμενος κύκλος εργασιών προέρχεται από τη δραστηριότητά της σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Ρουμανία, ενώ στην περίπτωση της Cosmos ο κύκλος εργασιών προέρχεται από δύο χώρες, την Ελλάδα και την Κύπρο. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι στην περίπτωση της Intersport οι πωλήσεις της είναι μεγαλύτερες καθότι προέρχονται από περισσότερες αγορές σε σχέση με τον ανταγωνισμό της.

Πάνω από τα 200 εκατ. θα φτάσει ο τζίρος της Cosmos το 2024

Από την άλλη όμως, η Cosmos Group εμφανίζεται ιδιαίτερα επιθετική ως προς την ανάπτυξή της και, σύμφωνα με πηγές της αγοράς, θα βρεθεί πάνω από τα 200 εκατ. ευρώ σε κύκλο εργασιών σε Ελλάδα και Κύπρο το 2024. Αυτό πιθανότατα θα σημάνει και την ανάληψη της πρώτης θέσης από την Intersport, η οποία έως και σήμερα κυριαρχεί. Στο πλάνο της Cosmos είναι να ανοίξει την επόμενη χρονιά 16 έως 18 νέα καταστήματα στις δύο αγορές όπου δραστηριοποιείται, με όλα της τα εμπορικά σήματα. 

Για φέτος πάντως, η πρόβλεψη που αφορά το Cosmos Group είναι ότι θα αγγίξει τα 150 εκατ. ευρώ, έναντι 110 εκατ. ευρώ που ήταν κατά τη χρήση 2022. Η ανάπτυξή της υλοποιείται με τη λειτουργία περίπου 1,5 καταστήματος ανά μήνα και έχει αμιγώς οργανικό χαρακτήρα, δεδομένου ότι η JD μετά την εξαγορά της Cosmos κατά 80% (το υπόλοιπο 20% ανήκει στην ιδρυτική οικογένεια Τσικνάκη), αυτήν τη στιγμή δεν φαίνεται να προσανατολίζεται σε νέα εξαγορά εντός ελλαδικού χώρου. 

Γιώργος Λαμπίρης, forbes