Hταν Φεβρουάριος του 2005, όταν οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Εμπορίου της πρώην Νομαρχίας Μαγνησίας βεβαίωναν πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ σε εταιρεία σούπερ μάρκετ, μετά από καταγγελία καταναλωτή ότι άλλο ποσό χρέωνε η ταμειακή μηχανή της επιχείρησης για συγκεκριμένο προϊόν και άλλο αναγραφόταν στο ράφι.

Από τότε χρειάστηκε να περάσουν σχεδόν δεκαπέντε χρόνια για να έχουν στα χέρια τους οι υπάλληλοι τελεσίδικη απόφαση δικαστηρίου και να μπορούν να εισπράξουν τα χρήματα. Στα χρόνια που ακολούθησαν η πρώην Νομαρχία καταργήθηκε και στο πλαίσιο του «Καλλικράτη» μετατράπηκε σε Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας. Η εταιρεία, στην οποία επιβλήθηκε το πρόστιμο, συγχωνεύτηκε, ενώ η νομοθεσία άλλαξε με την εφαρμογή επιεικέστερων νόμων

Η τελεσίδικη απόφαση του δικαστηρίου εκδόθηκε στις 3 Ιουλίου 2019 και δέχεται εν μέρει την προσφυγή της εταιρείας, τροποποιώντας το επιβληθέν σε βάρος της προσφεύγουσας πρόστιμο και επιβάλλει να πληρώσει μόνο το ποσό των 1.000 ευρώ.

«Επομένως, η ως άνω νεότερη διάταξη του νόμου 3668/2008 εφόσον δε περιλήφθηκε στον εν λόγω νόμο ειδική ρύθμιση διαχρονικού δικαίου, πέραν της γενικής ρήτρας του άρθρου 15 αυτού, περί ενάρξεως της ισχύος του από τη δημοσίευσή του στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, ως ευνοϊκότερη, έχει αναδρομική ισχύ και εφαρμόζεται και στην ένδικη υπόθεση που ήταν εκκρεμής κατά το χρόνο δημοσίευσης του ως άνω νεότερου νόμου.

Συνεπώς το επιβληθέν σε βάρος της προσφεύγουσας πρόστιμο πρέπει να καθοριστεί στο ποσό των 1.000 ευρώ», αναφέρει χαρακτηριστικά η απόφαση μετά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου που έγινε τον Φεβρουάριο του 2019.

Στην αρμόδια Νομαρχιακή Επιτροπή οι εκπρόσωποι της εταιρείας είχαν δηλώσει ότι η έκπτωση στο εν λόγω προϊόν είχε τελειώσει και ότι η αναρτημένη πινακίδα δεν είχε βγει από το ράφι λόγω σφάλματος των υπαλλήλων της εταιρείας.

Ωστόσο, το δικαστήριο έκρινε ότι η εταιρεία υπέπεσε στην παράβαση. Οπως αναφέρεται στην απόφαση, ο εν λόγω ισχυρισμός έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις αιτιάσεις της προσφεύγουσας ότι στο ράφι είχε τοποθετηθεί το επίμαχο προϊόν με κανονική τιμή πώλησης και ότι το ίδιο προϊόν σε προφορά γνωριμίας με αυτοκόλλητη ετικέτα έκπτωσης 40% και την ανάλογη σήμανση ταυτοποίησης είδους προϊόντος, και κάτωθι αυτών είχαν αναρτηθεί οι αντίστοιχες ενδεικτικές πινακίδες πώλησης.

Πέρασαν όμως δεκαπέντε ολόκληρα χρόνια. Μετά τη βεβαίωση του προστίμου, η παράβαση ήρθε στην αρμόδια τότε Αγορανομική Επιτροπή, εκδόθηκε απόφαση νομάρχη και στη συνέχεια η εταιρεία προσέφυγε στα διοικητικά δικαστήρια.

Σειρά ελέγχων για παραβάσεις

Οι έλεγχοι για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και την τήρηση του Αγορανομικού Κώδικα είναι συνεχείς από τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και σειρά προσφυγών εκκρεμούν στη Δικαιοσύνη.

Από την αρχή του χρόνου και έως σήμερα η Διεύθυνση Εμπορίου έχει πραγματοποιήσει δεκατρείς ελέγχους για το παραεμπόριο και έχει βεβαιώσει δύο παραβάσεις.

Επιπλέον έχει διενεργήσει 514 ελέγχους για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς σύμφωνα με το νόμο 4177/13 και έχει επιβάλει πρόστιμα συνολικού ύψους 86.500 ευρώ για παραπλάνηση καταναλωτών, έλλειψη πινακίδων, ελλιπείς ενδείξεις, υπερβολική χρέωση προϊόντων, διάθεση προϊόντων πέρας της αναγραφόμενης ημερομηνίας λήξεως, ανακριβή αναγραφή χώρας προέλευσης ρούχων, εκπτώσεις - προσφορές

Στο μικροσκόπιο των ελέγχων μπήκαν και τα πρατήρια καυσίμων όπου πραγματοποιήθηκαν έξι αιφνιδιαστικοί έλεγχοι και βεβαιώθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 19.000 ευρώ.

Τέλος, συνεχείς ήταν και την καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς οι έλεγχοι για την τήρηση τερματικού μηχανήματος και στους 35 ελέγχους που διενεργήθηκαν επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 7.500 ευρώ σε επιχειρηματίες που ενώ ήταν υπόχρεοι ωστόσο δεν τοποθέτησαν στα καταστήματά τους τα γνωστά POS.

Κατερίνα Μαρούγκα Ταχυδρόμος