Ο Όμιλος Fourlis στο πρώτο τρίμηνο του 2017 παρουσίασε πωλήσεις 89,1 εκατ.,έναντι 92 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2016 μειωμένες κατά 3,2%.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 2,8 εκατ. έναντι 3 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2016.

Οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν σε 4,1 εκατ. έναντι ζημιών 4 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2016.

Οι ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ήταν 3,3 εκατ. έναντι ζημιών 3,2 εκατ. σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2016. 

Η λιανική οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (ΙΚΕΑ) παρουσίασε πωλήσεις 57,1 εκατ.το πρώτο τρίμηνο του 2017μειωμένες κατά 4,3%σ ε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2016 (59,6εκατ.).

Το EBITD aανήλθε στα 1,9 εκατ. έναντι 2,3 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2016, ενώ παρουσίασε ζημιές προ φόρων 2,3εκατ. έναντι ζημιών 2,5εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2016.

Σήμερα, λειτουργούν συνολικά 7 καταστήματα ΙΚΕΑ,5 από αυτά στην Ελλάδα, ένα στην Κύπρο, και ένα στη Σόφια Βουλγαρίας.

Επίσης λειτουργούν επτά σημεία παραγγελιοληψίας προϊόντων ΙΚΕΑ στη Ρόδο,στην Πάτρα, στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στη Κομοτηνή και στην Βάρνα και το Μπουργκάς της Βουλγαρίας.

Τέλος το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΙΚΕΑ (e-commerce) είναι σε πλήρη λειτουργία και στις τρείς χώρες Ελλάδα, Βουλγαρία και Κύπρο. 

Στη λιανική αθλητικών ειδών (INTERSPORT), οι πωλήσεις παρουσίασαν μείωση κατά 1,1% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2016, στα 32 εκατ. έναντι 32,4 εκατ. το 2016.

Η δραστηριότητα αθλητικών ειδών είχε EBITDA 1,1 εκατ. σε σχέση με 1,4 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2016, ενώ παρουσίασε ζημιές προ φόρων 1,5 εκατ. έναντι ζημιών 0,8 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2016.

Ο Όμιλος Fourlis αριθμεί σήμερα 113 καταστήματα Intersport συνολικά, (Ελλάδα 50, Ρουμανία 31, Τουρκία 21, Βουλγαρία 7 και Κύπρο 4) έναντι 113 στο τέλος του 2016 και 9 καταστήματα The Athlete’s Foot (Ελλάδα 8, 1 Τουρκία) αναφέρεται στην ανακοίνωση.