Σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης προβλέπει πλήρη παρακολούθηση των συναλλαγών της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Άμεσα η προκήρυξη διαγωνισμού.

Η online διασύνδεση όχι μόνο 600.000 ταμειακών μηχανών αλλά και των POS με τις φορολογικές και ελεγκτικές αρχές που θα μεταφέρουν σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες για τις αποδείξεις που «κόβουν» τα καταστήματα και  οι επιχειρήσεις θα είναι από τα πρώτα  έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης που θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και θα προχρηματοδοτηθούν με εθνικούς πόρους.

Σύμφωνα με το προγραμματισμό, ο σχετικός διαγωνισμός θα προκηρυχτεί άμεσα και η υλοποίηση του έργου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος έτους.

Στους βασικούς πυλώνες του μεταρρυθμιστικού σχεδίου του υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ περιλαμβάνεται η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής διασύνδεσης των λογιστηρίων επιχειρήσεων με την Εφορία μέσω των νέων ταμειακών μηχανών που θα  συνδέονται σε πραγματικό χρόνο με το Taxis, πράγμα που θα ανοίξει το δρόμο για αποτελεσματικότερες διασταυρώσεις για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

Από τα τέλη Μαρτίου, οπότε και εκπνέει η προθεσμία για την απόσυρση των παλαιών ταμειακών και για την αναβάθμιση των τεχνικών προδιαγραφών του Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ), ο χρόνος θα αρχίσει να μετρά αντίστροφα για τη διασύνδεση των ταμειακών και των POS με το Taxis, ενώ από τον Απρίλιο -εάν δεν υπάρξει νέα παράταση- θα αρχίσει και η υποχρεωτική συμπλήρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων

Με το νέο σύστημα κάθε απόδειξη που θα εκδίδεται θα περνάει και θα καταγράφεται στο ηλεκτρονικό βιβλίο της επιχείρησης που θα λειτουργεί στο myData και στο πλαίσιο αυτό, πέραν από τις ταμειακές μηχανές, θα συνδεθούν με το myData και τα μηχανήματα των ηλεκτρονικών πληρωμών POS έτσι ώστε όλες οι συναλλαγές να καταχωρούνται στα ηλεκτρονικά βιβλία κάθε επιχείρησης.

Για όσες επιχειρήσεις έχουν διασυνδεθεί με το Τaxis η εφορία γνωρίζει πότε πραγματοποιήθηκε μία συναλλαγή, όμως δεν γνωρίζει πώς έγινε η συναλλαγή, δηλαδή εάν πληρώθηκε με μετρητά ή ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής και συνεπώς η διασύνδεση της ταμειακής μηχανής με το ηλεκτρονικό σύστημα POS θα δώσει αυτή την πληροφορία στη φορολογική διοίκηση.

thessaliaeconomy.gr