Με απώτερο σκοπό τους να αρχίσουν να... ξεφορτώνονται πολλά από τα ακίνητα που έχουν συγκεντρώσει, μετά από τις κατασχέσεις για την αδυναμία αποπληρωμής των δανείων, τουλάχιστον οι μισές συστημικές τράπεζες της χώρας φέρονται να έχουν έρθει σε επαφές με ελεγκτικές εταιρείες και να ξεχωρίσουν ποιοι είναι οι στρατηγικοί κακοπληρωτές και ποιοι είναι εκείνοι που αδυνατούν πραγματικά να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις. 

Η αγορά πιστεύει ότι στην πρώτη περίπτωση, πολλά από τα ακίνητα θα μείνουν στις τράπεζες, αλλά στη δεύτερη περίπτωση εκτιμάται ότι θα γίνει μία γενναία ρύθμιση του δανείου, με σκοπό να μη συγκεντρωθούν άλλα ακίνητα στις τράπεζες, οι οποίες δεν έχουν τρόπο να τα εκμεταλλευτούν έτσι κι αλλιώς. Την προσέγγιση για τις ρυθμίσεις αναμένεται να τις κάνουν οι τράπεζες με ελκυστικά πακέτα στα οποία θα μπορούν να αντεπεξέλθουν οι καταναλωτές. 

Κ.Κ.