Ενώ οι τέσσερις συστημικές τράπεζες ολοκληρώνουν σήμερα την αποστολή στοιχείων στον SSM και ξεκινούν τα stress tests, οι μη συστημικές κλείνουν με τις μνημονιακές τους υποχρεώσεις. Ο λόγος για  την ολοκλήρωση των σχεδίων ανακεφαλαιοποίησης των συνεταιριστικών τραπεζών που ολοκληρώθηκαν τις προηγούμενες ημέρες.

Tην περασμένη Παρασκευή ολοκληρώθηκε, η άντληση κεφαλαίων για την κάλυψη του κεφαλαιακού κενού που αντιμετώπιζε η Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών. Έναντι κεφαλαιακών αναγκών 800.000 ευρώ, η Τράπεζα άντλησε από μικρούς ιδιώτες επενδυτές, κεφάλαια 1,2 eκ. ευρώ. Παράλληλα, η Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών προχώρησε στην απορρόφηση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πιερίας.

Εν τω μεταξύ, στην Τράπεζα της Ελλάδος υποβλήθηκε αίτημα από ξένο fund για ειδική συμμετοχή στη Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας, καθώς και αίτημα η τελευταία να προχωρήσει στην απορρόφηση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Έβρου. Για τις συγκεκριμένες διεργασίες, η Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας ζήτησε και έλαβε παράταση μέχρι τις 23 Ιουνίου.

Σημειώνεται ότι το συμπληρωματικό μνημόνιο προέβλεπε ότι τυχόν κεφαλαιακές ελλείψεις στις συνεταιριστικές τράπεζες θα έπρεπε να αντιμετωπιστούν μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου 2018. 

Αν και οι συνεταιριστικές τράπεζες δεν εποπτεύονται από τον SSM, εντούτοις η κεφαλαιακή τους ενίσχυση είναι μία από τις "εντολές" που έχει δώσει ο ενιαίος επόπτης, ο οποίος έχει θέσει τέσσερα ζητούμενα για τις συνεταιριστικές τράπεζες: α) να καταρτίσουν και να εφαρμόσουν πλάνα αναδιάρθρωσης, β) να προχωρήσουν σε ενεργητική διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων τους στη βάση στόχων από την ΤτΕ, γ) να προχωρήσουν σε αλλαγές στα διοικητικά τους συμβούλια στο πλαίσιο της διαδικασίας εγκρίσεων δ.σ. που ακολουθεί ο SSM, και δ) να φροντίζουν για τη συνεχή ενίσχυση της κεφαλαιακής τους επάρκειας.

Παρά την επιταγή για την κεφαλαιακή τους ενίσχυση, πάντως, οι συνεταιριστικές τράπεζες δεν αντιμετώπιζαν θέμα δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας, καθώς ο δείκτης βασικών εποπτικών κεφαλαίων διαμορφώνεται περίπου στο 11% έναντι του απαιτούμενου 8%. 

Το μείζον πρόβλημα για αυτές είναι το ύψος των μη εξυπηρετούμενων δανείων, τα οποία κινούνται γύρω στο 57% των χορηγήσεων των συνεταιριστικών τραπεζών, έναντι αντίστοιχου ποσοστού στο 44,5% για τις συστημικές τράπεζες.

Παράλληλα, ο βαθμός κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων δανείων των συνεταιριστικών τραπεζών από συσσωρευμένες προβλέψεις κινείται στο 41,5%, όντας χαμηλότερος του μέσου όρου του τραπεζικού συστήματος (48% τον Σεπτέμβριο 2017).

Επιπλέον, με ελάχιστες εξαιρέσεις, οι συνεταιριστικές τράπεζες εμφανίζουν δυσκολία επίτευξης των στόχων για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων τους, παρά το γεγονός ότι οι στόχοι που τους έχουν τεθεί από την ΤτΕ είναι λιγότερο φιλόδοξοι από τους αντίστοιχους του SSM για τις συστημικές τράπεζες. 

Η διαχείριση των υψηλών μη εξυπηρετούμενων δανείων αποτελεί μεγάλη πρόκληση για τις συνεταιριστικές τράπεζες προκειμένου να μπορέσουν να επιτελέσουν το ρόλο τους στην περιφερειακή χρηματοδότηση της Οικονομίας. Όπως έχει αναφέρει παλαιότερα ο υποδιοικητής της ΤτΕ, Θεόδωρος Μητράκος, οι συνεταιριστικές τράπεζες διαθέτουν συγκριτικό πλεονέκτημα όταν επικεντρωθούν στην τοπική αγορά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ωστόσο η επιτυχής δραστηριοποίησή τους απαιτεί τη χρηματοοικονομική τους θωράκιση και την κατανόηση της δύναμης της συνεργασίας σε όρους αύξησης των πηγών εσόδων, διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων τους και περιορισμού στο κόστος λειτουργίας, ιδίως μέσω από κοινού επενδύσεων σε μηχανογράφηση και υποδομές. 

Όπως έχει τονίσει ο υποδιοικητής της ΤτΕ, είναι σημαντικό επίσης να γίνει κατανοητός ο ρόλος και η αναγκαιότητα του στρατηγικού επενδυτή. Η συνεργατική προσέγγιση με έναν στρατηγικό μέτοχο με όραμα δίνει μακροπρόθεσμη προοπτική και διευκολύνει την κεφαλαιακή ενίσχυση, ιδίως εν όψει σχεδίων επέκτασης σε νέα προϊόντα και αγορές. Το ζήτημα της κεφαλαιακής ενίσχυσης είναι κομβικό όχι μόνο για εποπτικούς λόγους, αλλά και για την εδραίωση συνεργασίας με ευρωπαϊκούς φορείς, έχει επισημάνει ο υποδιοικητής της ΤτΕ.

Νένα Μαλλιάρα (Capital.gr)