«Κλείδωσε» η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 18 εκατ. ευρώ για τη Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου και βάζει μπροστά νέα αύξηση ύψους 30 εκατ. ευρώ η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα.

Στόχος της Ηπείρου είναι να αποκτήσει άδεια πανελλαδικής εμβέλειας και βρίσκεται στην τελική ευθεία για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

Από την πλευρά της, η Παγκρήτια ξεκινά τις διαδικασίες για να προχωρήσει σε αύξηση 30 εκατ. ευρώ, όπως είχε αποφασιστεί στη Γενική Συνέλευση, ενώ συμμετοχή στην αύξηση με 7-8 εκατ. ευρώ θα έχει και ο στρατηγικός επενδυτής Lyktos Participations του κ. Μιχάλη Σάλλα, καθώς επιθυμεί να διατηρήσει το ποσοστό του 20%.

Να σημειωθεί ότι η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1994 ως Πιστωτικό Ίδρυμα Ν. Ηρακλείου τον Ιούνιο και σήμερα διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο στο νησί με 45 καταστήματα, ενώ έχει πανελλαδικά παρουσία με 7 καταστήματα. Το μερίδιο αγοράς στις καταθέσεις -13% στην Κρήτη και πάνω από 20% στο νομό Ηρακλείου- την φέρνει στην πρώτη θέση στο νησί, ενώ την πρώτη θέση έχει και στα δάνεια προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Κρήτης.

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, που κλείνει φέτος 40 χρόνια παρουσίας, ιδρύθηκε το 1978 ως Πιστωτικός Συνεταιρισμός με την επωνυμία «Αναπτυξιακός Συνεταιρισμός Νομού Ιωαννίνων – Ο ΣΤΟΧΟΣ» και το 1993 εξελίχθηκε σε συνεταιριστική τράπεζα το 1993. Έχει δίκτυο 8 καταστημάτων -τα 5 στο νομό Ιωαννίνων- και άλλα τρία σε Αρτα, της Πρέβεζα και Ηγουμενίτσα.

Σήμερα στην Ελλάδα λειτουργούν 9 συνεταιριστικές τράπεζες, οι οποίες προσπαθούν να βρουν ξανά τον βηματισμό τους καθώς μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Το «παράλληλο τραπεζικό σύστημα» είναι αυτό που μπορεί να δώσει ανάσα χρηματοδότησης στις δεκάδες χιλιάδες πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ουσιαστικά είναι αποκλεισμένες από τον τραπεζικό δανεισμό.

Όπως αναφέρει τραπεζική πηγή, οι συνεταιριστικές τράπεζες είναι σε θέση -καθώς γνωρίζουν την τοπική κοινωνία και τις ανάγκες της- να κατανοούν καλύτερα τα αιτήματα των δανειοληπτών και να αξιολογούν τη σκοπιμότητα και τα ευρύτερα οφέλη συγκεκριμένων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων συνυφασμένων με τις τοπικές ανάγκες και συνθήκες. Επίσης, μπορούν να υιοθετούν ένα πιο μακροχρόνιο ορίζοντα, καθώς δεν είναι δέσμιες των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων και των σχετικών απαιτήσεων αναλυτών και μετόχων των εισηγμένων στο χρηματιστήριο τραπεζών. Με τον τρόπο αυτό είναι σε θέση να λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς τον παραδοσιακό τραπεζικό τομέα και να ενισχύσουν τις προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης κυρίως των τοπικών κοινωνιών

Όμως σε αντίθεση με ό,τι παρατηρείται στην υπόλοιπη Ευρώπη -όπου οι συνεταιριστικές τράπεζες αποτελούν σημαντικό κομμάτι του τραπεζικού τομέα, κατέχοντας κατά μέσο όρο το 1/5 του μεριδίου αγοράς σε δάνεια και καταθέσεις και εξυπηρετώντας 210 εκατομμύρια πελάτες-, το μερίδιο αγοράς των συνεταιριστικών τραπεζών στην Ελλάδα παραμένει εξαιρετικά χαμηλό. Και οι 9 συνεταιριστικές τράπεζες έχουν συνολικά 87 καταστήματα και κατέχουν μόλις το 1% της αγοράς πιστώσεων.

Είναι δε χαρακτηριστικό ότι μόνο η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα, που αντιπροσωπεύει το ήμισυ του ενεργητικού του συνεταιριστικού τραπεζικού κλάδου, διαθέτει πανελλαδική άδεια λειτουργίας.