Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Επίλεκτος Κλωστοϋφαντουργία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017 με αντικείμενο τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία.

Όπως σημειώνει σε σχετική ανακοίνωση, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017 και ώρα 12:00, στην έδρα της εταιρείας, η οποία βρίσκεται στο Δήμο Αχαρνών (Μενιδίου) Αττικής, στο 15ο χλμ της Λεωφόρου Πάρνηθος:

Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους μετόχους σε Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, στις 11 Ιουλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, στα γραφεία (έδρα) της εταιρείας, 15ο χλμ της Λεωφόρου Πάρνηθος.