Για εχθρική φορολογική νομοθεσία, εκδικητικές πολεοδομικές ρυθμίσεις κατά των μεγάλων επενδύσεων και ασφυκτικό εναγκαλισμό των επιχειρήσεων από το κράτος κάνει λόγο ο ΣΕΒ στο εβδομαδιαίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων, με το οποίο επαναφέρει το αίτημα για ίδρυση υπουργείου Βιομηχανίας.

Επισημαίνει ακόμη ότι οι αδύναμοι θεσμοί, δηλαδή η ασυνέχεια του κράτους στη χάραξη πολιτικών και η αδυναμία διυπουργικού συντονισμού σε σύνθετα ζητήματα, όπως είναι η βιομηχανική πολιτική, αποτελούν εμπόδιο σε αυτή την προσπάθεια.

«Οι αδυναμίες συντονισμού σε θεσμούς που ρυθμίζουν την παραγωγή των αναγκαίων δεξιοτήτων από το εκπαιδευτικό σύστημα, τη διασύνδεση ερευνητικών ιδρυμάτων και πανεπιστημίων με τη βιομηχανία, τη χρηματοδότηση των επενδύσεων, το πλαίσιο αδειοδότησης, χωροθέτησης και εγκατάστασης-λειτουργίας μιας παραγωγικής επένδυσης, το κόστος ενέργειας, την αγορά εργασίας και φυσικά τη φορολογία παραγωγικών δραστηριοτήτων, ορθώνουν αθροιστικά εμπόδια στην ανάπτυξη σύνθετων βιομηχανικών δραστηριοτήτων», τονίζει ο ΣΕΒ και προσθέτει: «Όσο δεν επιλύεται αυτή η υστέρηση στη χάραξη βιομηχανικής πολιτικής, η επιχειρηματικότητα θα μένει εγκλωβισμένη σε μικρά ανοργάνωτα σχήματα που επιβιώνουν άχαρα στην ημιπαρανομία ασκώντας αθέμιτο ανταγωνισμό».

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, η απουσία μεγάλων επενδύσεων στην Ελλάδα «είναι φυσιολογικό επακόλουθο αυτής της εχθρικής στάσης» και έχει επιπτώσεις στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις καθώς τους στερεί τη δυνατότητα να εξελιχθούν, να καινοτομήσουν και να αναπτυχθούν με τρόπο που θα τους επέτρεπε να είναι ανταγωνιστικές στις διεθνείς αγορές.

Για τη βιομηχανία ο ΣΕΒ θέτει 4 προτεραιότητες, που είναι: Εξορθολογισμός της φορολογίας στην παραγωγή, ανταγωνιστικό κόστος ενέργειας, βελτίωση του κόστους δανεισμού και επιτάχυνση των αδειοδοτικών διαδικασιών σε όλο το φάσμα χωροθέτησης, εγκατάστασης και λειτουργίας.

«Στην προώθηση των προτεραιοτήτων αυτών», τονίζει τέλος, μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά και η σύσταση Υπουργείου Βιομηχανίας, που αποτελεί πάγια θέση του ΣΕΒ και ετέθη υπόψη του Πρωθυπουργού από τις πρώτες ημέρες της θητείας του το 2015.