Από τον Σεπτέμβριο και μετά θα μπορεί ο ΕΦΚΑ να διενεργεί τους απαιτούμενους συμψηφισμούς μεταξύ των εισφορών που πληρώθηκαν με βάση το εισόδημα του 2015 και αυτών που αντιστοιχούν στα εισοδήματα του 2016, σύμφωνα με τις νέες φορολογικές δηλώσεις, ενώ οι οριστικές εισφορές για επικούρηση και εφάπαξ ενδέχεται να εκδοθούν κοντά στον Αύγουστο. Αυτό προκύπτει από δύο διαγωνισμούς που προκήρυξε παραμονές του Πάσχα η ΗΔΙΚΑ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης) για την κατασκευή λογισμικών τα οποία θα πλαισιώσουν τα ήδη υφιστάμενα προγράμματα που χρησιμοποιεί ο ΕΦΚΑ για τον υπολογισμό των εισφορών και τη διαχείριση του μητρώου ασφαλισμένων και συνταξιούχων.

Ο πρώτος διαγωνισμός αφορά τον ανασχεδιασμό της βάσης δεδομένων μη μισθωτών ΕΦΚΑ και τη συγγραφή νέων προγραμμάτων για την ενσωμάτωση κλάδων επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας. Το χρονικό ορόσημο για την ολοκλήρωσή της ορίζεται σε περίπου 3 μήνες από την ολοκλήρωση του διαγωνισμού. Αρμόδια στελέχη του ΕΦΚΑ σημειώνουν πως δεν θα υπάρξει έξτρα επιβάρυνση για την καθυστερημένη καταβολή εισφορών για εφάπαξ και επικουρική ασφάλιση, καθώς δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του ασφαλισμένου.

Ο δεύτερος διαγωνισμός αφορά την εκκαθάριση των εισφορών προς τον ΕΦΚΑ που πληρώνονται τώρα από χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες με βάση το εισόδημα του 2015 και τον συμψηφισμό τους με το πραγματικό εισόδημα του 2016. Βάσει του χρονοδιαγράμματος, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 4 μηνών.