Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά και βιοέλαια θα εγκατασταθεί στο Αερινό Μαγνησίας, του Δήμου Φερών, και συγκεκριμένα στη θέση “Γκέκας”.

Πρόκειται για μονάδα ισχύος 0,9990 ΜW της εταιρείας ΑΘ.ΒΑΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. η οποία εδρεύει στον Βόλο.

Η τροφοδοσία του σταθμού θα πραγματοποιείται με απόβλητα των γύρω περιοχών.

Ζ.Η. thessaliaeconomy.gr