Με ρυθμό ανάπτυξης πωλήσεων αλλά και κερδών μεγαλύτερο σε σχέση με τους εγχώριους ανταγωνιστές της, όπως αναφέρει η ίδια, έκλεισαν τα οικονομικά αποτελέσματα του φυσικού μεταλλικού νερού Θεόνη το 2020. Πάντως η εταιρεία, που εδρεύει στη Βατσουνιά Μουζακίου Καρδίτσας, δημοσιοποίησε πρόσφατα μόνο την οικονομική χρήση του 2019 και όχι του 2020, στην οποία ο τζίρος της φτάνει στα 14 εκ. ευρώ, ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις της στα 11 εκ. ευρώ.

Η Θεόνη ακολουθεί, όπως σημειώνει, ένα σταθερό πλάνο ανάπτυξης σε ορίζοντα πενταετίας, έχοντας ολοκληρώσει μια σειρά από νέες επενδύσεις με στόχο αφενός την περαιτέρω διείσδυση στις διεθνείς αγορές και αφετέρου την ισχυροποίηση της θέσης της σε εσωτερικό επίπεδο μέσα από το λανσάρισμα νέων προϊόντων και συσκευασιών.

Επιπλέον, μεταξύ των στρατηγικών της διοίκησης της θεσσαλικής επιχείρησης εντάσσεται η αύξηση του τζίρου με παράλληλη διατήρηση ή και μείωση του κόστους παραγωγής και των λειτουργικών εξόδων προκειμένου να βελτιώσει ακόμη περισσότερο την κερδοφορία της;.

Σημαντικός, επιπλέον, παράγοντας παραμένει η επίτευξη ταχείας είσπραξης των ποσών που της οφείλονται και η αποφυγή δημιουργίας επισφαλειών.

Κύκλος εργασιών

2019: 14.027

2018: 10.099

Μεταβολή: +38,7%

Μικτό αποτέλεσμα

2019: 7.448

2018: 4.587

Μεταβολή: +62,4%

Αποτέλεσμα προ φόρων και τόκων

2019: 1.980

2018: 1.160

Μεταβολή: +71%

Αποτέλεσμα μετά από φόρους

2019: 1.167

2018: 810,499

Μεταβολή: +44%

Έξοδα διοίκησης

2019: 1.316

2018: 877,236

Συνολικές υποχρεώσεις: 11.117

Λ.Ε. thessaliaeconomy.gr (με πληροφορίες από Ματίνα Χαρκοφτάκη foodreporter)