Επέκταση στον θεσμό των μικροπιστώσεων και νέα στοχευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία για τη στήριξη των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων σχεδιάζει η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, εισάγοντας καινοτόμες μεθόδους για την πιστοληπτική τους αξιολόγηση, που θα βασίζονται στις προοπτικές της επενδυτικής τους πρότασης και όχι στα στοιχεία του παρελθόντος.

Αυτό επισημαίνει στη συνέντευξή της στην «Καθημερινή» η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της Hellenic Development Bank (HDB) Αθηνά Χατζηπέτρου, καλώντας τις ελληνικές επιχειρήσεις να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα, όπου η διαφάνεια στην ανταλλαγή πληροφοριών θα έχει άμεσο και θετικό αποτέλεσμα στη χρηματοδότηση υγιών αναπτυξιακών σχεδίων.

Η εντολή που έχουμε λάβει από τον βασικό μας μέτοχο, το ελληνικό κράτος, είναι να διευρύνουμε τον αριθμό των επιχειρήσεων που είναι αξιόχρεες και η προσέγγισή μας περιγράφεται ως ένα σύστημα «B2B2B» που υποστηρίζει τα μικρά επιχειρηματικά σχέδια. Εκπαιδεύουμε τις μικρές επιχειρήσεις να αποκτήσουν το δικό τους επιχειρηματικό σχέδιο, ώστε να διευκολύνεται η πρόσβασή τους σε πηγές χρηματοδότησης. Στη συνέχεια αυτοματοποιούμε τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και ενισχύουμε τη διαφάνεια στη λήψη των αποφάσεων. Η τεχνολογία είναι στο κέντρο της νέας HDB.

Και συνεχίζει:

Σε αυτόν τον νέο τρόπο θα απαιτηθεί η συνεργασία με τις επιχειρήσεις, πάλι μέσω διαφανών και αυτόματων μεθόδων. Παρατηρούμε ήδη ότι πολλά δάνεια δίνονται μέσω Διαδικτύου. Αυτή είναι η επόμενη ημέρα. Στο μέλλον η πιστοληπτική ικανότητα θα κρίνεται με αξιολόγηση στοιχείων ποσοτικών, αλλά και ποιοτικών που θα διατίθενται ψηφιακά.

Με έναν διευρυμένο και νέο τρόπο –γνώρισε τον πελάτη (know your customer)– θα μπορούμε να αξιολογούμε τις δυνατότητες των επιχειρήσεων με βάση τη συνολική τους δράση. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία θα αποτελούν τμήμα μόνο της πιστοληπτικής αξιολόγησης. Στο σύνολο θα συνεκτιμώνται στοιχεία, όπως διακρίσεις καινοτομίας, συνεργασίες και εξωστρεφείς συμμαχίες, γιατί όλα αποτελούν επίσης κριτήριο bankability. Υπάρχει αυτή η σοφή φράση «you buy potential», επενδύεις δηλαδή στις δυνατότητες όχι μόνο στο παρελθόν.

Οι μικρές επιχειρήσεις, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να αποκτήσουν τη δυνατότητα εύληπτης επικοινωνίας των επενδυτικών τους σχεδίων και των λόγων που οι ίδιοι οι επιχειρηματίες έχουν πιστοληπτική δεινότητα. Οπως ανέφερα ήδη, ένα επιχειρηματικό σχήμα που έχει διακριθεί σε διαγωνισμούς καινοτομίας ή έχει ήδη εξασφαλίσει σημαντικές συνεργασίες με εταιρείες, έχει δυνατότητα, αν και εφόσον το επικοινωνήσει σωστά, να εξασφαλίσει bankability σε ένα πλαίσιο fintech ευκολότερα από μία επιχείρηση που έχει απλά ιστορικά στοιχεία. Αυτό θα είναι το μέλλον στην πιστοληπτική αξιολόγηση και οφείλουμε όλοι να προετοιμαστούμε γι’ αυτή τη νέα πραγματικότητα, όπου η διαφάνεια στην ανταλλαγή πληροφοριών θα έχει άμεσο και θετικό αποτέλεσμα στη χρηματοδότηση υγιών αναπτυξιακών σχεδίων.

Τα χρηματοδοτικά προϊόντα που λειτουργούμε στην αγορά τους επόμενους μήνες είναι στοχευμένα, κλαδικά ή σε συγκεκριμένες περιφέρειες. Οπως εγγυοδοτικό πρόγραμμα για μηχανικούς, πρόγραμμα χρηματοδότησης οπτικοακουστικών μέσων, χρηματοδότηση μικρών επιχειρήσεων στη δυτική Μακεδονία. Ακολουθεί ένα μεγάλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα περίπου 2 δισ. ευρώ σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, που αναπτύσσουμε με συμβουλευτική μεγάλου ευρωπαϊκού οίκου (Oliver Wyman). Μας ενδιαφέρει όμως και η απευθείας επαφή με τους τελικούς δικαιούχους, γι’ αυτό και προχωρήσαμε σε έρευνα, βάσει της οποίας μετρήσαμε, μελετήσαμε και μάθαμε τις λεπτομέρειες για τις ελλείψεις που αναδείχθηκαν εντονότερα μέσα στην πανδημία.

Οι επιχειρήσεις μας έδωσαν στίγμα των επενδυτικών τους σχεδίων για να τους βοηθήσουμε με στοχευμένα προϊόντα, ταυτόχρονα όμως μας ονόμασαν «πυλώνα εμπιστοσύνης» που προσφέρει στην οικονομία σιγουριά, ασφάλεια και διαφάνεια. Μας έδωσαν κατεύθυνση να δημιουργήσουμε προϊόντα στους τομείς που θέλουν να επενδύσουν τους επόμενους 24 μήνες, ώστε να πετύχουν τον δικό τους μετασχηματισμό, επενδύοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας και την ψηφιακή τους μετάβαση. Η μεγάλη ανταπόκριση σε αυτή την έρευνα είναι ενθαρρυντική και δείχνει ότι οι Ελληνες επιχειρηματίες θέλουν να «ανοιχτούν», βλέπουν προοπτική συμπράξεων για να ενισχύσουν την εξωστρέφεια και την εμβέλειά τους. Εμείς οφείλουμε να συνεχίσουμε να τιμούμε τη διαφάνεια, την ταχύτητα ανταπόκρισης με στοχευμένες παρεμβάσεις που θα λειτουργήσουν ως εφαλτήριο των αναπτυξιακών τους σχεδίων.