Την ένταξή τους στο καθεστώς των στρατηγικών επενδύσεων του νόμου 4608/2019 ολοκλήρωσαν δύο μεγάλα ενεργειακά έργα στη Θεσσαλία, ύστερα από τη δημοσίευση, χθες, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των αποφάσεων που είχε λάβει η Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (ΔΕΣΕ) τον Αύγουστο. 

Οι επενδύσεις που εντάχθηκαν ανήκουν στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και αφορούν στην κατασκευή φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 700 ΜW και συνολικής ετήσιας παραγόμενης ενέργειας 1.022.407.000 kwh στις περιοχές Σκοπιά και Καλλιθέα, στα Φάρσαλα. 

Το έργο ανήκει στην εταιρεία ΕΝΙΠΕΑΣ και θα κοστίσει 350 εκατ. ευρώ ενώ εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει 38 θέσεις εργασίας κατά τη λειτουργία του.

Επίσης, 52 φωτοβολταϊκούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 362,75 MW, σε Θεσσαλία και Μακεδονία, πρόκειται να αναπτύξει και η «Καράτζης». 

Το συγκεκριμένο έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 184,5 εκατ. ευρώ, ενώ το 2020 η εταιρεία είχε εξασφαλίσει το πράσινο φως για την κατασκευή 37 φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος 830 MW σε Λάρισα, Μαγνησία και Κιλκίς, ύψους 421,6 εκατ. ευρώ.

 Λ.Ε. thessaliaeconomy.gr