Αυξημένες κατά 11,83% ήταν στο α’ εξάμηνο του έτους οι πωλήσεις της Βολιώτικης «Μύλοι Λούλη», συγκριτικά με το α’ εξάμηνο 2020, παρά την αρνητική επίπτωση από την αύξηση του κόστους των υλικών παραγωγής στην εγχώρια και παγκόσμια αγορά. Ειδικότερα, οι πωλήσεις της εισηγμένης ανήλθαν σε 60,97 εκατ. ευρώ, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων προήλθε από την κατηγορία «Επαγγελματικά Προϊόντα Αλευρόμυλου», που είδε τον τζίρο της να αυξάνεται κατά 5,62%, στα 41,20 εκατ. ευρώ.

Θεαματική ήταν εξάλλου η αύξηση των πωλήσεων στην κατηγορία των δημητριακών, καθώς έφτασαν τα 10,15 εκατ. ευρώ, έναντι 3,45 εκατ. ευρώ στο α’ εξάμηνο 2020. Αντίθετα, πτωτικά κινήθηκαν οι πωλήσεις για τα «Καταναλωτικά Προϊόντα Αλευρόμυλου & Μείγματα Αρτοποιίας & Ζαχ/κής», σημειώνοντας μείωση 21,5%. Τα καθαρά κέρδη περιόδου για τον όμιλο ανήλθαν στα 1,44 εκατ. ευρώ, από 0,95 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Μύλοι Λούλη, α’ εξάμηνο 2021

Πωλήσεις:

€60,97 εκατ. – 2020: €54,52 εκατ.

Μικτό κέρδος:

€9,92 εκατ. – 2020: €11,13 εκατ.

EBITDA: €4,21 εκατ. – 2020: €5,15 εκατ.

Κέρδη προ φόρων:

€0,77 εκατ. – 2020: €1,29 εκατ.

Κέρδη μετά από φόρους:

€1,44 εκατ. – 2020: €0,95 εκατ.

Foodreporter