Ακολουθώντας τα βήµατα του πατέρα τους, ο 48χρονος Παναγιώτης-Ρίζος Μακρής από τα Φάρσαλα και οι δύο αδερφοί του, Αναστάσιος και Χρήστος, ασχολήθηκαν εντατικά µε την καλλιέργεια βιοµηχανικής ντοµάτας, πολλαπλασιάζοντας την έκταση της εκµετάλλευσής τους και επιτυγχάνοντας την πλήρη καθετοποίησή της µε την κατασκευή του πρώτου τολ φυτωρίου - θερµοκηπίου.

Σε συνεργασία µε εταιρείες σπόρων για επιλογή των καταλληλότερων για την περιοχή νέων υβριδίων αλλά και αγροχηµικών και λιπασµάτων για την επίτευξη της ιδανικής αναλογίας κόστους/παραγωγής τα αδέλφια Μακρή αγωνίζονται για την ανάπτυξη της καλλιέργειας στα Φάρσαλα.

Μια οικογενειακή επιχείρηση, τρία αδέλφια, οι Παναγιώτης-Ρίζος, Αναστάσιος και Χρήστος Μακρής από τα Φάρσαλα, που συνεχίζουν στα βήµατα του πατέρα τους, εστίασαν στην εντατική καλλιέργεια της βιοµηχανικής ντοµάτας ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του '90. Το πείσµα και ο επαγγελµατισµός τους, αλλά και η συνεχής προσπάθεια για απόκτηση εµπειρίας και τεχνογνωσίας µε την παρακολούθηση όλων των τεχνολογικών εξελίξεων του χώρου, έφεραν γρήγορα την ανάπτυξη µε αποτέλεσµα πριν το τέλος της δεκαετίας να έχουν αποκτήσει τα πιο σύγχρονα -για την εποχή- και αποδοτικά µηχανήµατα συλλογής και καλλιέργειας. Παράλληλα κατάφεραν να αυξήσουν τα στρέµµατα της εκµετάλλευσής τους από 100 στα 600 ενώ το µεγάλο άλµα έγινε µε την κατασκευή το 2004 του πρώτου τολ φυτώριου - θερµοκηπίου  για σπορόφυτα βιοµηχανικής ντοµάτας, που έφερε την πλήρη καθετοποίηση της αγροτικής παραγωγής τους.

agronews.gr