Πλήθος ερωτημάτων γεννά η σημερινή αποκάλυψη από το thessaliaeconomy.gr μιας «αποικιοκρατικού» τύπου συμφωνίας, με σοβαρές συνέπειες στα έσοδα της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Τρικάλων, η οποία έχει συναφθεί μεταξύ του Αχιλλέα Λιούτα ως προέδρου της ΕΑΣ Τρικάλων και της ιδιωτικής εταιρείας ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε. η οποία εδρεύει στη Λάρισα.

Η ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε. είναι μία από τις τρεις εμπορικές επιχειρήσεις οι οποίες δικαιώθηκαν στα δικαστήρια για μη παράδοση σε εκείνες προσυμφωνημένων ποσοτήτων βαμβακιού. Για την αποπληρωμή του ποσού αυτού, το οποίο για την ΒΙΟΛΑΡ ανέρχεται σε 3,7 εκ. ευρώ, η Ένωση ήρθε σε συμφωνία μαζί της, εξοφλώντας την με μεταχρονολογημένες επιταγές της γαλακτοβιομηχανίας ΤΡΙΚΚΗ ( σ.σ. η τελευταία επιταγή λήγει το 2023) δεχόμενη μάλιστα να ενεχυριαστούν υπέρ της ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε., ως εγγύηση, όλες οι μετοχές που η ΕΑΣ διαθέτει στην ΤΡΙΚΚΗ Α.Ε. οι οποίες αντιστοιχούν στο 85% του μετοχικού κεφαλαίου της συνεταιριστικής γαλακτοβιομηχανίας.

Ενώ λοιπόν το θέμα έπρεπε να λήξει εκεί, αποκαλύπτεται ότι μεταξύ των δυο επιχειρήσεων έχουν αναπτυχθεί ιδιαίτερες  σχέσεις επ΄ ωφελεία της ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε. καθώς ο κ. Λιούτας έχει συνυπογράψει μαζί της τα εξής:

«Ο οφειλέτης (σ.σ. δηλαδή η Ένωση) αναλαμβάνει περαιτέρω δια του παρόντος την υποχρέωση να θέτει στη διάθεση της δανείστριας και να πωλεί – παραδίδει σε αυτή τουλάχιστον το 50% των προϊόντων (βαμβάκι, βαμβακόσπορος, δημητριακά) που διακινεί αυτός ετησίως εμπορικά στην αγορά (εκτός δηλαδή εκείνων που προορίζονται για ιδιοκατανάλωση της Ένωσης ή των μελών της), στην τρέχουσα κάθε φορά τιμή αγοράς, στα οποία εμπορικά προϊόντα η ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε. θα έχει προνόμιο αγοράς (χωρίς δηλαδή να είναι υποχρεωμένη να τα αγοράσει), αλλά θα πρέπει πάντως να ερωτάται προηγουμένως και να της παρέχεται πραγματικά η δυνατότητα πριν από κάθε άλλο υποψήφιο αγοραστή, να ασκήσει το ανωτέρω προνόμιό της για την αγορά της ως άνω ελάχιστης ετησίως ποσότητας στην τρέχουσα κάθε φορά τιμή της αγοράς και σε περίπτωση θετικής εκ μέρους της απάντησης να προτιμάται εκείνη έναντι άλλων υποψηφίων αγοραστών. Προς άσκηση του συγκεκριμένου δικαιώματος προνομίου της, η δανείστρια δικαιούται προηγουμένως αντίστοιχης ειλικρινούς και επαρκούς πληροφόρησης εκ μέρους του ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΕΝΩΣΗ)». (βλ. ακριβές αντίγραφο).

Ουσιαστικά η Ένωση, παραβιάζοντας κατά τρόπο πρωτοφανή τους κανόνες του ελεύθερου εμπορίου, απεμπολεί το βασικό της δικαίωμα να επιλέγει η ίδια σε ποιόν την συμφέρει να πουλάει την σοδειά της, βάζοντας έτσι πάνω από το συμφέρον των αγροτών - μελών της, εκείνο μιας ξένης ιδιωτικής επιχείρησης. Η ΕΑΣ με όσα, περιέργως, υπέγραψε «ευνουχίζει»  το πλεονέκτημά της ως παραγωγού και τη δυνατότητα να αναζητεί και να διαπραγματεύεται  για την επίτευξη της καλύτερης δυνατής τιμής διάθεσης των προϊόντων της με οποιονδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο αγοραστή εκτός από την ΒΙΟΛΑΡ!

Η τρέχουσα τιμή της αγοράς, που αναφέρεται στο συμφωνητικό, δεν είναι άλλωστε κάτι σταθερό και συγκεκριμένο. Έχει αποκλίσεις και αυξομειώσεις στην  τιμολόγηση ενός προϊόντος η οποία διαμορφώνεται από την προσφορά, τη ζήτηση και το τελικό «παζάρεμα» μεταξύ των ενδιαφερομένων. Το «πάνω κάτω» στην τελική τιμή του προϊόντος ως αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης, μπορεί να αντιστοιχεί  σε εκατοντάδες χιλιάδες ή και εκατομμύρια ευρώ ανάλογα με την διαθέσιμη ποσότητα. Όταν όμως είσαι αναγκασμένος να διώχνεις τους ενδιαφερόμενους, δηλαδή την ζήτηση, επειδή είσαι εγκλωβισμένος από τη συμφωνία που υπέγραψες για να πουλάς αποκλειστικά και μόνο στην ΒΙΟΛΑΡ, το μόνο βέβαιο είναι ότι θα χάσεις..

Φυσικά η εταιρεία της Λάρισας νοιάζεται μόνο για τα δικά της συμφέροντα και για τον λόγο αυτό έσπευσε να κατοχυρώσει μέσω της συγκεκριμένης συμφωνίας «προνόμιο αγοράς» ώστε να παίρνει πρώτη, και μόνο αυτή, την καλή σοδειά αποκλείοντας όλους τους άλλους, χωρίς να έχει καμιά υποχρέωση να προβαίνει σε αγορές από την Ένωση όταν το επιθυμεί.

Μάλιστα όπως αναφέρεται στο σχετικό συμφωνητικό ή Ένωση δέχτηκε να της παρέχει «ειλικρινή και επαρκή» προνομιακή πληροφόρηση…

Πρόκειται για συναλλαγή η οποία παραβιάζει τα εμπορικά ειωθότα  και για μια συμφωνία  έξω από τους κανόνες της ελεύθερης αγοράς, η οποία ενδεχομένως να επιφέρει οδυνηρές συνέπειες στην ΕΑΣ Τρικάλων και τους παραγωγούς της αν έρθει σε γνώση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Αποτελεί δε ένα ακόμη δείγμα της πολιτικής που ακολουθεί η διοίκηση της ΕΑΣ Τρικάλων η οποία οδήγησε την Ένωση στο κατώφλι του Πρωτοδικείου υποβάλλοντας αίτηση υπαγωγής στην προπτωχευτική διαδικασία του σχετικού νόμου για να εξασφαλίσει προσωρινή προστασία έναντι πιστωτών και προμηθευτών.

Κώστας Τόλης

*Για την συγκεκριμένη συμφωνία το thessaliaeconomy.gr ζήτησε γραπτώς την θέση της διοίκησης της ΕΑΣ Τρικάλων και του προέδρου της κ. Αχιλλέα Λιούτα, οι οποίοι απέφυγαν να απαντήσουν.