Νέα προσκόμματα στην εφαρμογή της νομοθεσίας που προβλέπει την πληρωμή νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων μέσα σε 60 ημέρες βάζει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο λόγος της νέας καθυστέρησης στην ουσιαστική εφαρμογή του μέτρου; Η ανάγκη για "στοχευμένες τεχνικές βελτιώσεις της εφαρμογής και να αντιμετωπιστούν τυχόν καθυστερήσεις στην εμπρόθεσμη ανάρτηση των τιμολογίων” (sic), αναφέρει σε σχετική του ανακοίνωση το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Πότε θα ολοκληρωθούν οι νέες αυτές βελτιώσεις, σε μια εφαρμογή που ξεκίνησε να λειτουργεί μόλις πριν από έξι εβδομάδες; Στα μέσα Ιουνίου, υποστηρίζει το αρμόδιο υπουργείο. Τι λέει σε αυτή τη νέα ανακοίνωση; Πως "κάθε είδους κύρωση του ν. 4492/2017 αναστέλλεται μέχρι την 15/6/2019, προκειμένου να ολοκληρωθούν στοχευμένες τεχνικές βελτιώσεις της εφαρμογής και να αντιμετωπιστούν τυχόν καθυστερήσεις στην εμπρόθεσμη ανάρτηση των τιμολογίων. Για το διάστημα αυτό η λειτουργία της εφαρμογής θα γίνεται χωρίς κυρώσεις, ακόμα και στην περίπτωση που η εφαρμογή εμφανίζει το μήνυμα για την επιβολή του σχετικού προστίμου.”

Η υιοθέτηση της σχετικής Κοινοτικής οδηγίας για την πληρωμή των παραγωγών νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί τουλάχιστον πριν από δύο χρόνια. Καθυστέρηση στην καθυστέρηση, η σχετική νομοθεσία ψηφίστηκε εν τέλει το Φθινόπωρο του 2017 ενώ χρειάσθηκαν 16 μήνες για να εκδοθεί  η υπουργική απόφαση που καθορίζει το πλαίσιο "λειτουργίας της ψηφιακής υπηρεσίας για τη διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων". Από ό,τι φαίνεται όμως ούτε αυτός ο χρόνος ήταν αρκετός. Οπότε η ουσιαστική εφαρμογή του μέτρου, αν δεν προκύψει κάτι άλλο στην πορεία, θα ξεκινήσει στις 15 Ιουνίου. Παραγωγοί και στελέχη μεγάλων βιομηχανιών κρατάνε μικρό καλάθι για το κατά πόσο θα εφαρμοστεί το μέτρο.

Τη στιγμή πάντως που στην Ελλάδα αναζητάτε ακόμη τρόπος να εφαρμοστεί κάτι που στις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ "τρέχει" χωρίς προβλήματα εδώ και μια διετία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί νέα οδηγία για τις αθέμιτες πρακτικές. Με βάση αυτή τη νέα οδηγία μειώνεται ο χρόνος πληρωμής των παραγωγών ευπαθών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων στο μισό, δηλαδή στις 30 ημέρες, ενώ διατηρεί την πληρωμή στις 60 ημέρες για τα υπόλοιπα μη ευπαθή αγροτικά προϊόντα.

Οι νέοι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των αγροτών απέναντι στις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των αγοραστών χονδρικής, εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το επόμενο βήμα είναι η επίσημη έγκριση από το Συμβούλιο πριν τεθούν σε ισχύ, η ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο των κρατών – μελών εντός 24 μηνών και η εφαρμογή τους 30 μήνες από την θέσπισή τους.

Το νέο πλαίσιο αγγίζει τους μικρής και μεσαίας κλίμακας προμηθευτές που έχουν ετήσιο τζίρο μικρότερο από 350 εκατ. ευρώ. Αυτοί οι προμηθευτές θα διαχωριστούν σε πέντε υποκατηγορίες με βάση το τζίρο τους (μέχρι 2 εκατ. ευρώ, 10 εκατ. ευρώ, 50 εκατ. ευρώ, 150 εκατ. ευρώ και 350 εκατ. ευρώ).

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όσον αφορά τον αγροτικό τομέα και εκείνον της μεταποίησης τροφίμων, οι μικρές μονάδες εκμετάλλευσης στην ΕΕ χάνουν από 2,5 έως 8 δισ. ευρώ ετησίως (1%-2% του κύκλου εργασιών τους) λόγω των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών.

Αλεξάνδρα Γκίτση capital