«Γίνεται µια διερεύνηση να δούµε τί µπορούµε να κάνουµε πάνω στο κοµµάτι της δηµιουργίας µιας µεσαίας βιοµηχανίας, η οποία κυρίως θα ασχολείται µε τα όσπρια, γιατί ο κόσµος αυτή τη στιγµή στη Μαγνησία και στη Λάρισα, στρέφεται ολοένα και περισσότερο, επειδή οι άλλες καλλιέργειες τα τελευταία χρόνια δεν πάνε τόσο καλά», αναφέρει στην Agrenda, ο πρόεδρος της ΕΑΣ Βόλου, Νικήτας Πρίντζος.

Αν και το σκεπτικό ξεκινά από το να στηθεί αρχικώς ένα διαλογητήριο κι ένα συσκευαστήριο για όσπρια, διερευνάται ταυτόχρονα ο συνδυασµός του και µε ένα συσκευαστήριο ξηρών καρπών, καθώς ο εξοπλισµός που απαιτεί µια τέτοια γραµµή, είναι παρόµοιος µε εκείνον για τα φασόλια, τα ρεβίθια και τις φακές και όχι µόνο.

«Μας ενδιαφέρει επίσης η προοπτική που διακρίνουµε στα βότανα του Πηλίου, τα οποία συνδέονται και µε τη µυθολογία των Κενταύρων» µας εξήγησε ο κ. Πρίντζος, συµπληρώνοντας πως και εδώ το σχέδιο αφορά στη δηµιουργία µιας γραµµής τυποποίησης και συσκευασίας. Και στις τρεις περιπτώσεις, στόχος είναι να υπάρξει το δυνατό µεγαλύτερη καθετοποίηση της εµπλοκής της ΕΑΣ Βόλου, ώστε να προκύψει µεγαλύτερη υπεραξία για το προϊόν και τους παραγωγούς. Τις επιµέρους παραµέτρους, που µπορεί να απαιτήσει το project, η ΕΑΣ Βόλου έχει αναθέσει να τις διερευνήσει µια οµάδα της οργάνωσης. Επίσης γίνονται και κάποιες συζητήσεις µε αλυσίδες σουπερµάρκετ για να δουν τις προθέσεις τους, διότι, όπως τονίζει χαρακτηριστικά ο κ. Πρίντζος, δεν αρκεί να παράξεις ένα προϊόν, αν δεν έχεις που να το διαθέσεις.

Η επένδυση θα υλοποιηθεί µέσω θυγατρικής που θα ιδρυθεί για αυτό, ενώ το κόστος της προϋπολογίζεται στα 1,5 – 2 εκατ. ευρώ.

Λεωνίδας Λιάμης