Πολυαναμενόμενη η σημερινή Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2023 για τον βασανισμένο θεσσαλικό κάμπο, καθώς ξεκινά η καταβολή των αποζημιώσεων του φυτικού κεφαλαίου για τους πληγέντες αγρότες της Θεσσαλίας από την κακοκαιρία Daniel, εκ μέρους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η συνολική εκταμίευση αφορά ποσό 110 εκατ. ευρώ περίπου, για 33.085 χωριστές αιτήσεις. Η διαδικασία αίτησης για αποζημίωση ολοκληρώθηκε οριστικά στις 20 Οκτωβρίου 2023, μετά από πολλαπλές παρατάσεις και βάσει αυτής, έγινε γνωστό ότι επλήγησαν και δικαιούνται αποζημίωσης περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια στρέμματα σε Καρδίτσα, Τρίκαλα, Λάρισα, Μαγνησία και Φθιώτιδα. 

Πιο αναλυτικά, το τριφύλλι και ο σανός αποζημιώνονται με €100 ανά στρέμμα σε δύο κοπές και €70 για μια μονή κοπή, το καλαμπόκι (αραβόσιτο) €125 ανά στρέμμα, το βαμβάκι €140 ευρώ, η βιομηχανική ντομάτα €450 (ειδικά, η βιομηχανική ντομάτα Λαρίσης με €500 ανά στρέμμα), για τα μήλα, ανεξαρτήτως ποικιλίας, με €500 ανά στρέμμα.

Οι αιτήσεις επιβεβαιώθηκαν από επιτόπιες επιθεωρήσεις κλιμακίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) και του ΕΛΓΟ Δήμητρα.

Λ.Ε. thessaliaeconomy.gr