Μία ακόμα θεσσαλική επιχείρηση προσφεύγει στα δικαστήρια για να προστατευτεί έναντι των πιστωτών της και να ρυθμίσει τα χρέη της.

Πρόκειται για την Καρδιτσιώτικη βιομηχανίας βάμβακος Καφαντάρης - Παπακώστας η οποία προσβλέπει σε δικαστική επικύρωση συμφωνίας κεφαλαιακής ανασυγκρότησής της, στην οποία κατέληξε με την Εθνική Τράπεζα, μεγαλύτερο πιστωτή της. 

Το αίτημα της εταιρείας, σύμφωνα με πληροφορίες του thessaliaeconomy.gr, θα εξετάσει στις 5 Σεπτεμβρίου το Πολυμελές Πρωτοδικείο Καρδίτσας.

Η βιομηχανία παραγωγής εκκοκκισμένου βάμβακος υπέγραψε σχετική συμφωνία με την Εθνική Τράπεζα στις 28 Ιουνίου.

Η επιχείρηση κατά την οικονομική χρήση 1.7.2015-30.6.2016, για την οποία υπάρχουν διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία, είχε καταγράψει συρρίκνωση των πωλήσεων και αυξημένες ζημιές. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον ισολογισμό της, η εταιρεία τη χρονική περίοδο Ιουλίου 2015-Ιουνίου 2016 κατέγραψε έσοδα 16,77 εκατ. ευρώ έναντι 26,22 εκατ. ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, μειωμένα κατά 36% (-9,45 εκατ. ευρώ).

Την περίοδο 2015-2016 απασχόλησε κατά μέσον όρο 48 εργαζόμενους.

Η εταιρεία έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Θωμά Ν. Καφαντάρη και αντιπρόεδρο τον Ιω. Δ. Παπακώστα των οικογενειών των ιδρυτών και μετόχων της.

Η “Καφαντάρης - Παπακώστας” Παράγει εκκοκκισμένο βαμβάκι, βαμβακέλαιο και βαμβακόπιτα. Επίσης, διαθέτει καυσόξυλα με το σήμα «Ecolog». 

Ιδρύθηκε το 1953 και έλαβε την τρέχουσα νομική μορφή της, ως Α.Ε., τον Δεκέμβριο του 1986. 

Εχει την έδρα της στους Αγίους Θεοδώρους Καρδίτσας, στο ύψος του 10ου χλμ. της οδού Καρδίτσας-Λάρισας, όπου διαθέτει εκκοκκιστήριο βάμβακος με δυο μονάδες παραγωγής και εννέα εκκοκκιστικές μηχανές, επί οικοπέδου 112.515 τ.μ., με καλυμμένους χώρους 20.125 τ.μ. 

Διαθέτει, επίσης, σπορελαιουργείο στο Σχηματάρι Βοιωτίας, στο ύψος του 1ου χλμ. της οδού Σχηματαρίου-Χαλκίδας, επί οικοπέδου 21.740 τ.μ., με καλυμμένους χώρους 7.575 τ.μ. Παράγει ως και 10.000 τόνους εκκοκκισμένου βάμβακος, 2.000 τόνους βαμβακέλαιου και 15.000 τόνους βαμβακόπιτας ετησίως. Χρησιμοποιεί στη διεθνή αγορά το διακριτικό σήμα «K&P».

Ζήσης Ηρειώτης